Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
SQL front-end pro systém Bobox
Klimperová, Lucie ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Cílem této práce je návrh a implementace SQL frontendu pro framework Bo- box vyvíjený na Katedře softwarového inženýrství MFF UK. Motivací pro vývoj frameworku Bobox je snaha zjednodušit psaní paralelních programů. Framework Bobox je jedna z implementací systému pro zpracování proudových dat a poskytu- je běhové prostředí pro vyhodnocování exekučních plánů v paralelním prostředí. Tato práce se zabývá implementací frontendu pro tento framework. Vstupem je dotaz v jazyce SQL a informace o struktuře databáze. Frontend provede syntaktic- kou a sémantickou analýzu a následně generování mezikódu. Výstupem frontendu je mezikód ve formě relační algebry v XML a slouží jako vstup pro navazující op- timalizující backend.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.