Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí z pohledu dítěte, rodiče a učitele
KOMRSKOVÁ, Monika
Diplomová práce se zabývá zprostředkováním náhledu na vývoj adaptace během zahájení školní docházky u žáků 1. třídy pohledem dětí, rodičů a paní učitelky. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje současnému pojetí 1. stupně základního vzdělávání a popisuje důležité kurikulární dokumenty, které tvoří Bílá kniha a Rámcově vzdělávací program základního vzdělávání. Druhá kapitola se zabývá dítětem zahajující školní docházku a tuto zlomovou událost provázaně nastiňuje v podkapitolách popisujících školní zralost a školní připravenost, školu jako neosobní instituci, spolužáky a kamarády, hodnocení a školní úspěšnost, vyučujícího a jeho působení, motivaci žáka, adaptaci na zahájení školní docházky, změnu denního režimu a rodinu jako neoddělitelnou emoční oporu dítěte. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož se zúčastnilo sedm dětí, které právě zahájily povinnou školní docházku, jejich rodiče a paní učitelka. Použity jsou metody hloubkového rozhovoru a kvalitativního dotazníku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.