Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hlavní líčení
Hradečný, Aleš ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
HLAVNÍ LÍČENÍ ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá hlavním líčením, které je nejdůležitějším stádiem trestního řízení, neboť v něm dochází k naplnění účelu trestního řízení, kterým je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů. Práce se věnuje jednotlivým fázím hlavního líčení, stejně jako základním zásadám, které určují podobu českého hlavního líčení, a právě v něm se nejvíce projevují. Zároveň je pozornost věnována aktuálním otázkám, které s hlavním líčením souvisejí, stejně jako novým institutům, které jeho tradiční podobu do jisté míry mění, jimiž jsou dohoda o vině a trestu, prohlášení o vině nebo institut nesporných skutečností. V souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu dochází rovněž ke zhodnocení dosavadní úpravy obsažené v pracovních verzích nového trestního řádu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první z nich se věnuje uplatnění základních zásad trestního řízení v rámci průběhu hlavního líčení. Stručně jsou popsány všechny základní zásady, které podobu hlavního líčení vytvářejí, stejně jako vztahy mezi nimi, možné konflikty a v neposlední řadě je nastíněn pohled z hlediska tradičních zásad na instituty zavedené do trestního řádu jeho poslední novelou. Druhá kapitola práce se zaměřuje na přípravu hlavního líčení, která je pro jeho zdárný průběh...
Lingvistická charakteristika současného komiksu
Hradečný, Aleš ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá komiksem a zejména jeho jazykovou stránkou. V první části představuje komiks jako kulturní fenomén a jeho různé definice, z nichž pak vybere nejlepší možnou. Dále se věnuje stručné historii komiksu a jeho vývoji z různých geografických pohledů. Pozornost je věnována jazyku komiksu a zejména jeho specifika, totiž unikátního vztahu slov a obrazů. Ve druhé části je proveden rozbor dvou komiksových knih od autorky Lucie Lomové, totiž Anča a Pepík z roku 1990 a Na odstřel z roku 2014. Výsledky rozborů jsou porovnány a z nich jsou vyvozeny závěry. Na pozadí rozborů jsou představeny společné znaky komiksového jazyka.
Lingvistická charakteristika současného komiksu
Hradečný, Aleš ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá komiksem a zejména jeho jazykovou stránkou. V první části představuje komiks jako kulturní fenomén a jeho různé definice, z nichž pak vybere nejlepší možnou. Dále se věnuje stručné historii komiksu a jeho vývoji z různých geografických pohledů. Pozornost je věnována jazyku komiksu a zejména jeho specifika, totiž unikátního vztahu slov a obrazů. Ve druhé části je proveden rozbor dvou komiksových knih od autorky Lucie Lomové, totiž Anča a Pepík z roku 1990 a Na odstřel z roku 2014. Výsledky rozborů jsou porovnány a z nich jsou vyvozeny závěry. Na pozadí rozborů jsou představeny společné znaky komiksového jazyka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.