Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztahy mezi formou zpracování a mírou realizace strategických plánů
Hauschke, David ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Miškovský, Josef (oponent)
V Česku se začíná stále větší pozornost věnovat strategickému plánování. Tento proces je zakončen dokumentem, který by měl udávat směr rozvoje území. Strategický plán je dokumentem územního rozvoje, který zpracovávají obce a regiony. Aby však strategický plán plnil svůj účel, je nutné ho používat, tedy zajistit realizaci projektů schválených v dokumentu, které povedou k rozvoji. Strategický plán lze zpracovat dvěma základními způsoby (komunitní a expertní forma zpracování). Cílem této práce je určit, zda jedna ze dvou metod zpracování strategického plánu vede k tomu, že je dokument úspěšnější, což v tomto případě znamená především to, že bylo realizováno více aktivit, činností nebo projektů a je v území vidět více pozitivních změn, které by bez strategického plánu nebyly. Hlavní hypotézou je, že komunitní přístup při procesu strategického plánování vede k větší úspešnosti strategického plánu. Tato hypotéza vychází z konceptů sociálního a lidského kapitálu a sociálních sítí, které zdůrazňují spolupráci a schopnost konsenzu. Neméně důležitý je koncept governance, ve kterém je hlavní myšlenkou, že se občané podílejí na vládnutí a jejich názory jsou důležité. Navíc jednou z obecných charakteristik, na které se shoduje více autorů, je otevřenost celého procesu strategického plánování. Hlavní metodou...
Rozvojový potenciál částí obcí na příkladu města Police nad Metují
Hauschke, David ; Bednářová, Hana (vedoucí práce) ; Perlín, Radim (oponent)
V Česku je velký počet malých obcí a často se diskutuje o omezených možnostech jejich rozvoje nebo dokonce i o integraci malých obcí. Méně se však diskutuje o problémech částí obcí (měst). Tato bakalářská práce popisuje rozvojové problémy částí obcí, které jsou často podobné jako rozvojové problémy malých obcí. Hlavní hypotézou práce je, že rozvojový potenciál je výrazně ovlivněn populační velikostí. Tato hypotéza byla ověřována pomocí kvantitativní analýzy dostupných dat a vlastního pozorování v částech obce, přičemž na příkladu obce Police nad Metují byla tato hypotéza prokázána. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.