Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace konstrukce ramene nápravy
Gašpar, Daniel ; Ramík, Pavel (oponent) ; Porteš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací ramene zavěšení z hlediska tuhosti vedení kola a hmotnosti.
Automatizace pracoviště elektroerozivního obrábění
Gašpar, Daniel ; Kubík, Roman (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je rozbor současného stavu na pracovišti elektroerozivního obrábění a navrhnutí automatizace pracoviště v nástrojárně “KASKO formy“ včetně technicko-ekonomického zhodnocení stávajícího a navrženého řešení na zvoleném výrobku a vyčíslení doby návratnosti investice.
Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost
Gašpar, Daniel ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, popisem jednotlivých částí klimatizačního okruhu, přenosem tepla mezi kabinou automobilu a okolím, redukcí spotřeby a způsoby dosažení tohoto stavu. Dále se zabývá komfortem sezení, zejména umístěním osob v karoserii, geometrií vnitřního prostoru, tvorbou virtuálních modelů a konstrukcí sedadel.
Automatizace pracoviště elektroerozivního obrábění
Gašpar, Daniel ; Kubík, Roman (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je rozbor současného stavu na pracovišti elektroerozivního obrábění a navrhnutí automatizace pracoviště v nástrojárně “KASKO formy“ včetně technicko-ekonomického zhodnocení stávajícího a navrženého řešení na zvoleném výrobku a vyčíslení doby návratnosti investice.
Optimalizace konstrukce ramene nápravy
Gašpar, Daniel ; Ramík, Pavel (oponent) ; Porteš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací ramene zavěšení z hlediska tuhosti vedení kola a hmotnosti.
Kondiční a ovládací aktivní bezpečnost
Gašpar, Daniel ; Drápal, Lubomír (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kondiční a ovládací bezpečností, nastiňuje podmínky tepelné pohody lidské osádky automobilu, popisuje závaznýmé normy pro vytápění a větrání. Detailněji se zaobírá klimatizačními jednotkami, popisem jednotlivých částí klimatizačního okruhu, přenosem tepla mezi kabinou automobilu a okolím, redukcí spotřeby a způsoby dosažení tohoto stavu. Dále se zabývá komfortem sezení, zejména umístěním osob v karoserii, geometrií vnitřního prostoru, tvorbou virtuálních modelů a konstrukcí sedadel.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.