Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příspěvek permakultury k udržitelnému způsobu života
GAJDUŠKOVÁ, Alena
Vztah člověka k hmotnému světu je určujícím a výchozím vztahem při zkoumání vývoje trvale udržitelného rozvoje.Lidé se intenzivně problematikou životního prostředí zabývají od šedesátých let minulého století, neboť v té době se začaly projevovat závažné změny životního prostředí. Jedním z alternativních konceptů je i permakultura, která původně vznikla jako systém zemědělské produkce, později zahrnula i další aspekty života -kulturní, ekonomický a sociální.Tato práce se skládá z několika částí: v první jsem vyhodnotila a shrnula návrh jedlé zahrady navržené v bakalářské práci z roku 2011, v další jsem na vybraných plodinách aplikovala doporučované permakulturní postupy pěstování a zhodnotila klady i zápory jednotlivých postupů. V poslední části jsem podle tradičních technologických postupů zpracovala vybrané základní druhy potravin.
Možnosti aplikace permakulturního systému hospodaření na rodinné farmě
GAJDUŠKOVÁ, Alena
V posledních desetiletích jsme svědky nebývalého vývoje negativních změn životního prostředí, ke kterým přispívá intenzivní konvenční zemědělství. Odpovědí na tento způsob zemědělské výroby může být právě permakultura, která původně vznikla jako systém setrvalého zemědělství, později v sobě zahrnula i ostatní aspekty života ? kulturní, ekonomický i sociální. Permakultura se stala konceptem pro navrhování trvale udržitelných systémů.Tato práce na konkrétním příkladu ukazuje, jak by mohlo vypadat trvale udržitelné hospodaření na rodinné farmě,vycházející z principů permakultury.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.