Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy
Froehling, Kryštof ; Janková, Zuzana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o aplikaci teorie fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů zakázek překladu cizojazyčného textu. Tento fuzzy model slouží k lepšímu výběru zakázek a rychlejší alokaci lidských zdrojů pro konkrétní zakázky. Fuzzy model je sestaven z vícehodnotových rozhodovacích kritérií, které jsou pro firmu zásadní. Model je zpracován v programu MS Excel za použití VBA a v programu MathWorks MATLAB.
Game Development Process
Froehling, Kryštof ; Sedláček, Pavel (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The Bachelor thesis focuses on the game development process and everything that is needed to create a successful video game. The first part of the thesis distinguishes all the various roles in a development team and provides context to them. The second part analyzes the timeline and goals for different stages of video game production, while also assessing the positives and negatives of working with a Publisher. Certification and rating processes are also considered. The third and final part offers a look behind the scenes of game development, through an interview with a game developer.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.