Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika sebepoškozování dětí a adolescentů se zaměřením na využití psychodiagnostických metod
Fořtová, Helena ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Procházková, Jana (oponent)
Záměrné sebepoškozování je rozšířeným problémem především mezi současnými dospívajícími, je možné se s nim setkat u děti od 11 let l ato prače si kladla za cil podat komplexní náhled na problematiku sebepoškozování a provést čtenáře světem dnešních děti a teenagerů, pro něž je sebeubližovaní zdánlivě jediným východiskem v obtížné situaci, kterou není v jejich silách řešit jiným způsobem Sebepoškozování jako způsob řešeni problému často souvisí s jevy, jako je šikana, ztrata blízkého člověka, fyzické napadaní, nedostatek lásky a náklonnosti či zanedbavám ze strany rodičů Většina klientů měla velmi problematické rodinné zázemí Ukázalo se take, že sebepoškozování je vysoce rizikovým faktorem pro suicidalni chování Více jak polovina klientu se v minulosti pokusila skončit se životem v lastní rukou či si tento pokus naplanovala Testem AAC se nepotvrdila výraznější přítomnost přímých výpovědi týkajících se sebepoškozování. Klienti většinou reagovali výpověďmi blížícími se jejich primární problémové oblasti (v rodině, ve škole, mezi kamarády), přičemž sebepoškozování je pouze způsobem řešení nepříjemných pocitů z dane situace Testem ROR byla potvrzena původní hypotéza o problematickém prožívání a vyjadřování emocí. Celkově byla u klientu, jež poškozují sami sebe, prokázána špatna orientace v sociálním světě a...
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách rodu Prunus (fundatrix, fundatrigenie), tak i virginogenních stádií na chmelu, včetně migrujících forem. V další fázi je pozornost zaměřena na prognózu výskytu mšice chmelové a signalizaci ochranných zásahů jak na základě SET v kombinaci s prahem hospodářské škodlivosti, tak na signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace. Na základě monitorování letu mšic v ČR signalizovaném pracovníky SRS lze odhadovat intenzitu přeletu okřídlených forem P. humuli pro následující rok. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných insekticidů na polní populace mšice chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.