Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace environmentálního účetnictví: Eko-průmysl v České republice
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Vrtišková, Lenka ; Farský, Miroslav ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Monografie o eko-průmyslu v ČR, která byla vydaná v rámci řešení projektu, se zabývá současným stavem eko-průmyslu a jeho rozvojem. Environmentálně orientovaný průmysl, označovaný jako eko-průmysl, se stává expandujícím "průmyslovým" odvětvím, které má vliv na sociálně-ekonomický vývoj společnosti. Cílem publikace je přispět k pregnantnějšímu vymezení, k identifikaci jeho úlohy a postavení v národním hospodářství a následnému srovnání postavení eko-průmyslu v ČR se situací v zahraničí. V publikaci je ve stručnosti charakterizován vývoj analytických a prognostických aktivit EU a OECD zaměřených na ekonomickou problematiku eko-průmyslu. Jsou charakterizovány základní metodologické problémy spojené s identifikací a kvantifikací tohoto specifického "odvětví" a problémy spojen s kvantifikací proměnných, které vyjadřují jeho příspěvek k ekonomickému růstu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.