Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravotní problémy vznikající v souvislosti s cestováním dopravními prostředky
Bouchner, Karel ; Hrnčíř, Evžen (vedoucí práce)
Moderní doprava nepřináší pouze klady v podobě snadno a rychle dostupných vzdálených destinací, ale může cestovateli způsobit i určitá zdravotní rizika. Mediálně známé a nejvíce zmiňované zdravotní problémy v souvislosti s dopravou jsou jistě často velmi nebezpečná respirační infekční onemocnění. Tato onemocnění jsou obávanými problémy z důvodů jejich snadného šíření. Každý si ihned představí celosvětové pandemie chřipky, SARS…, které se šíří díky letecké dopravě a celkové globalizaci bleskovou rychlostí. Rovněž plicní embolie v souvislosti s cestovní trombózou je mediálně vděčným tématem, přestože nebezpečí pro cestujícího bez rizikových faktorů je poměrně malé. Pasažérům však hrozí další, neméně podstatná, avšak často opomíjená, zdravotní rizika, na která jsem chtěl ve své práci upozornit. V tomto směru myslím na nespecifické zdravotní důsledky chronického hluku (nejen v cestování a při práci, ale v životním prostředí vůbec), o kterých se jen pomalu začíná mluvit. Dále jsou to bolesti páteře, jeden z nejčastějších stesků pacientů. Tato práce se také zabývá aspektem psychických poruch spojených s cestováním. Cestování s sebou někdy přináší zdravotní problémy, o kterých je třeba vědět, předcházet jim a řešit je.
Problematika dysfunkce pánevního dna u pacientů s cystickou fibrózou a její terapeutické intervence
Mohylová, Barbora ; Smolíková, Libuše (vedoucí práce) ; Bouchner, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou globální dysfunkce pánevního dna u pacientů a pacientek s cystickou fibrózou. Teoretická část je věnována jednotlivým složkám dysfunkce, tedy urinární a fekální inkontinenci, prolapsu a sexuální problematice. Zaměřuje se především na mechanismus vzniku a prevalenci jednotlivých složek a dále obsahuje informace o muskuloskeletálních odchylkách, které nejčastěji nalézáme u pacientů s cystickou fibrózou. Zmíněn je zde též dopad inkontinence na kvalitu života pacientů. Experimentální část popisuje dotazníkový průzkum, z něj vyvozené hypotézy a jejich výsledky s komentáři. Nechybí statistické zpracování získaných dat a grafické znázornění výsledků. Uvedeny jsou i další důležité poznatky vycházející z průzkumu. Práce obsahově navazuje na předchozí bakalářskou práci a klade si za cíl upozornit na danou problematiku a prolomit hradbu mlčení z řad pacientů i zdravotníků.
Zdravotní problémy vznikající v souvislosti s cestováním dopravními prostředky
Bouchner, Karel ; Hrnčíř, Evžen (vedoucí práce)
Moderní doprava nepřináší pouze klady v podobě snadno a rychle dostupných vzdálených destinací, ale může cestovateli způsobit i určitá zdravotní rizika. Mediálně známé a nejvíce zmiňované zdravotní problémy v souvislosti s dopravou jsou jistě často velmi nebezpečná respirační infekční onemocnění. Tato onemocnění jsou obávanými problémy z důvodů jejich snadného šíření. Každý si ihned představí celosvětové pandemie chřipky, SARS…, které se šíří díky letecké dopravě a celkové globalizaci bleskovou rychlostí. Rovněž plicní embolie v souvislosti s cestovní trombózou je mediálně vděčným tématem, přestože nebezpečí pro cestujícího bez rizikových faktorů je poměrně malé. Pasažérům však hrozí další, neméně podstatná, avšak často opomíjená, zdravotní rizika, na která jsem chtěl ve své práci upozornit. V tomto směru myslím na nespecifické zdravotní důsledky chronického hluku (nejen v cestování a při práci, ale v životním prostředí vůbec), o kterých se jen pomalu začíná mluvit. Dále jsou to bolesti páteře, jeden z nejčastějších stesků pacientů. Tato práce se také zabývá aspektem psychických poruch spojených s cestováním. Cestování s sebou někdy přináší zdravotní problémy, o kterých je třeba vědět, předcházet jim a řešit je.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.