Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi
Čechová, Jitka ; Nováková, Klára (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení.
Podnikatelský záměr
Čechová, Jitka ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, na ně navazuje důkladná analýza současné situace na trhu. Na základě zjištěných informací je pak v návrhové části vytvořen podrobný podnikatelský plán, podle kterého pak bude posouzena reálnost záměru.
Možnosti zaměstnávání v sociální firmě s ohledem na specifika osob se zdravotním postižením
ČECHOVÁ, Jitka
Bakalářská práce ?Možnosti zaměstnávání v sociální firmě s ohledem na specifika osob se zdravotním postižením? je zaměřena na pracovní uplatnění osob se znevýhodněním v režimu sociální firmy. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů sociální ekonomiky a sociálního podniku. Zpracovává právní hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se na specifika zdravotního postižení s ohledem na pracovní možnosti znevýhodněných osob. Praktická část analyzuje modelové standardy sociální firmy, hlavní charakteristiku vymezující sociální podnik. Sleduje naplnění a dodržování standardů v sociální firmě Pracovní Sobota.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.