Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva
Novotný, Patrik ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Velezrada a vlastizrada v historii českého práva Klíčová slova Velezrada, vlastizrada, historie Abstrakt Diplomová práce na téma "Velezrada a vlastizrada v historii českého práva" pojednává o dvou, na první pohled podobných si, institutech ústavního a trestního práva. Předmětné pojmy se v historii českého práva poměrně hojně vyskytují a jejich význam a definice několikrát prošly výraznou proměnou. Tato práce si tak mimo jiné klade za cíl podat podrobný popis historického vývoje obou institutů vzájemně se ovlivňujících právních odvětví. Z historicky-popisné části pak vychází druhý obsahový celek, a to právní komparace velezrady a vlastizrady buďto uvnitř, nebo napříč příslušnými právními odvětvími. Na samotném konci práce vychází z dosavadních poznatků kapitola, jejímž předmětem je porovnání obou předmětných pojmů v současném českém a rakouském právním řádu. Pro první z cílů diplomové práce - historický popis velezrady a vlastizrady jsou důležité dějinné události a související úprava dobových právních předpisů, stejně tak jako proměnlivá politická kultura nebo mocenská poptávka po uzákonění právních nástrojů na potlačení konkurence. Jednotlivé kapitoly pojednávající o minulých dobách, ale i kapitoly zabývající se současnou právní úpravou popisují všechny význačné skutečnosti, týkající se tématu diplomové...
Politický proces s Dagmar Šimkovou a spol.
Blažek, Lukáš ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
V své práci jsem se zabýval případem Dagmar Šimkové. Věnoval jsem se nejprve její trestné činnosti, zatčení a vazbě, následně pak vlastnímu procesu až po vynesení konečného rozsudku, době strávené ve výkonu trestu a podmínkám zde panujícím a v poslední části pak také rehabilitačním řízením v roce 1968 a v 90. letech. V úvodních kapitolách až po vynesení rozsudku jsem se zabýval také širším případem, akcí, která nesla dle pracovních dokumentů StB název "Zběhové" a v níž se jednou z odsouzených stala právě Dagmar Šimková. Díky studiu množství archivních materiálů z Národního archivu a z Archivu bezpečnostních složek jsem dospěl k několika závěrům. Co se týče první části, jež je zaměřena na trestnou činnost Dagmar Šimkové, podařilo se mi vysledovat a rozplést červenou nit celého případu dvou zběhů, který nakonec v součtu zahrnoval více než dvacet osob z celé ČR, které byly odsouzeny v sedmi na sebe více či méně navazujících procesech. Vycházíme-li z dobových materiálů a především pak z rehabilitačních rozsudků v roce 1968 a 1969 (zejména rozsudek s Věrou Černou), je nutným závěrem to, že přestože Dagmar Šimková vědomě vykonávala trestnou činnost, kterou vyjadřovala svůj nesouhlasný postoj s vládnoucím režimem a za niž byla odsouzena, tato její činnost rozhodně nebyla tak závažného charakteru, jak bylo v celém...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.