Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity
Řezníčková, Zdeňka ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tématem této práce jsou vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity. Obsahem teoretické části je vymezení sadomasochistických aktivit a přehled současného poznání této problematiky. Výzkum se zaměřuje na tři oblasti, a to na osobnostní charakteristiky, spokojenost a potenciálně přidružené negativní jevy. Inovativní oproti předchozím studiím je zejména způsob vymezení zkoumaných skupin, a to nejen na osoby, které sadomasochistické aktivity provozují a na ty, které nikoliv, ale současně dělení osob, které tyto aktivity provozují na základě jejich motivace - na osoby, u nichž by bylo možné hovořit o sadomasochistické sexuální variaci a na osoby, které sadomasochistické aktivity provozují s absencí sadomasochistické sexuální variace. Výstupy výzkumu jsou podkladem k dalšímu, detailnějšímu zkoumání této problematiky. Klíčová slova: sadismus, masochismus, sadomasochismus, partnerský sadomasochismus, konsensuální sadomasochismus, BDSM, sexuální deviace, sexuální variace

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.