Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SQL front-end pro systém Bobox
Klimperová, Lucie ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Cílem této práce je návrh a implementace SQL frontendu pro framework Bo- box vyvíjený na Katedře softwarového inženýrství MFF UK. Motivací pro vývoj frameworku Bobox je snaha zjednodušit psaní paralelních programů. Framework Bobox je jedna z implementací systému pro zpracování proudových dat a poskytu- je běhové prostředí pro vyhodnocování exekučních plánů v paralelním prostředí. Tato práce se zabývá implementací frontendu pro tento framework. Vstupem je dotaz v jazyce SQL a informace o struktuře databáze. Frontend provede syntaktic- kou a sémantickou analýzu a následně generování mezikódu. Výstupem frontendu je mezikód ve formě relační algebry v XML a slouží jako vstup pro navazující op- timalizující backend.
Vyhodnocování relačních dotazů v proudově orientovaném prostředí
Kikta, Marcel ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací překladače pro optimalizaci a transformaci dotazů relačních databází. Práce nejprve rozebere teorii překladačů databazových dotazů. Dále představujeme algoritmy a datové struktury použité při implementaci nástroje pro překlad dotazů. V závěrečné části práce diskutujeme důležité implementační detaily tohoto nástroje. Specifikujeme podmnožinu relační algebry, kterou použijeme jako vstup pro nástroj. Vstupem je dotaz napsaný v XML souboru ve formě relační algebry. Překladač dotaz optimalizuje a transformuje do fyzického plánu, který je vykonán pomocí paralelního prostředí Bobox. Výstupem překladače jsou fyzické plány v jazyce Bobolang, které následně slouží jako vstup pro Bobox. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obecný relační datový model s preferencemi
Nedbal, Radim
Cílem příspěvku je prezentovat novy, obecný přístup k modelování preferenci nad relačním datovým modelem. Preference jsou definovány na množině relačních instanci, aby bylo možno zahrnout i nemonotónní operátory. Cílem je zobecnění relační algebry, které je v souladu se základními principy relačního datového modelu. Popis modelu by zároveň mel byt na dostatečně formální úrovni umožňující definici nových preferenčních konstruktoru a operaci a nove případné aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.