Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém pro správu sportovních týmů
Nowak, Jakub ; Kajan, Michal (oponent) ; Korček, Pavol (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou správy sportovních týmů. Analyzuje potřeby a požadavky sportovních týmů na systém, který by jim pomohl při organizaci jejich záležitostí v rámci týmu. V rámci práce byla také provedena implementace tohoto systému a navržena marketingová strategie budoucího rozvoje. Celý systém je postaven na bázi webové aplikace s využitím programovacího jazyka PHP a relačního databázového serveru MariaDB. Systém je na internetu dostupný pro širokou veřejnost. Nadále probíhá jeho monitoring a na základě zpětné reakce od uživatelů i jeho rozšiřování a vývoj.
Informační systém pro filmový festival
Kupka, Stanisław ; Jonszta, Václav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Film je kulturní dílo, které se rychle stalo fenoménem 20. století. Filmové festivaly jsou pak oslavou celého spektra výtvorů a jejich autorů. Festivaly pomáhají přispívat k rozvoji filmového průmyslu a kinematografie. Snahu o zefektivnění organizování této společenské akce může podpořit zavedení informačního systému, který může pomoci dosáhnout větší návštěvnosti a spokojenosti diváků.
Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů
Borkovcová, Jitka ; Dvořák, Silvestr (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke zvýšení bezpečnosti a efektivnosti.
Návrh a realizace jednotek modulárního přístupového systému
Foltýn, Petr ; Andrš, Ondřej (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednotek modulárního přístupového a docházkového systému. Je zaměřena na tvorbu software jednotek modulárního systému a jeho funkci, a to na základě zadaných parametrů.
Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku
Molík, Petr ; Mandelík,, Petr (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků k využití moderních technologií a míru užitku z pořízení Mobilního průvodce jako nástroje pro podporu návštěvnosti a prodejnosti doprovodných služeb a sortimentu. Obsahuje návrh na výběr vhodného obsahu a dodavatele. Díky těmto parametrům má projekt pomoci vyšší návštěvnosti areálu, ale také navýšení ekonomického zisku provozovaných doplňkových služeb a projektů.
Informační systém pro řízení zaměstnanců firmy
Sklenář, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Účelem této práce je vytvořit informační systém, který firmám pomůže se správou jejich zaměstnanců, včetně analýzy zaměstnaneckých směn pomocí OLAP, díky které lze například zjistit celkové zpoždění zaměstnanců na jejich směnách. Informační systém je realizován ve formě webové aplikace implementované v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel společně s MySQL databází. Mezi hlavní funkce systému patří správa zaměstnanců, včetně správy jejich docházek, práce s Google Drive diskem, generování různých souborů ve formátu PDF, zobrazení různých statistik, hodnocení zaměstnanců, správa směn, zaměstnaneckých jazyků, dovolených, nemocenských a nahlášení zaměstnanců.
A design of a portion of a prototype of a new attendance system
Florians, Patrik ; Lipták, Ľuboš (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Topic of this thesis discusses a proposed implementation of a part of a newly developed attendance system’s prototype for a company Global IT Center s.r.o. Theoretical section of the thesis includes various methods based on which an analysis of a current state and a proposal of a solution, which are located in later sections of this document have been formulated. An attendance system typically consists of multiple key components, however this thesis’ content includes only an analysis and a proposed implementation of a software part of the system – an attendance application. An analysis of a current state part includes a detailed analysis of a solution currently implemented in the company. The last part of this thesis – proposed solution includes a description of proposed implementation, which was implemented and tested using multiple technologically diverse environments.
Návrh docházkového systému pro platformu iOS
Kovalčík, Andrej ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie jednoduchým, moderným systémom. Vedľajším cieľom je poskytnúť prehľad pre manažérov
Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému
Indra, Jan ; Brauner, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje a předpoklad finanční bilance, spojený s vývojem a zisky.
Přístupový systém podniku s EZS Jablotron 100
Hink, Tomáš ; Zachariášová, Marcela (oponent) ; Bidlo, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace přístupového systému podniku s elektronickým zabezpečovacím systémem Jablotron 100 a jeho propojením s jinými systémy. Byl navržen a naprogramován můstek s API rozhraním pro ovládání systému Jablotron 100. Tento můstek byl použit pro realizaci webového uživatelského rozhraní k ovládání přístupového systému. Dále byl vytvořen koncept získávání dat docházky ze systému Jablotron 100.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.