Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika zprostředkování abstraktního umění v galerijně-edukačních programech pro žáky 1. st. ZŠ
KAISEROVÁ, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zprostředkování abstraktního umění v galerijně-edukačních programech pro žáky 1. stupně základních škol. Její teoretická část prostřednictvím teorie a historie umění nastiňuje cestu, která vedla od figurativního k nefigurativnímu zobrazování. Pojem abstrakce je dále přiblížen v rámci obecné a vývojové psychologie. Závěrečná teoretická část se zabývá zprostředkováním umění a všemi jeho souvislostmi, včetně potenciálních problémů, které se při něm mohou naskytnout. V empirické části je obsaženo výzkumné šetření s galerijními lektory, jež přináší a analyzuje jejich přístup k procesu galerijně-edukačních programů poskytujících zprostředkování nefigurativního umění žákům mladšího školního věku.
Rozdíly loutkového divadla pro děti a pro dospělé na základě vlastních zkušeností
Valenová, Lucie ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; MAKONJ, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozdíly loutkového divadla pro děti a pro dospělé, popisuje a analyzuje je pomocí dvou autorských loutkových inscenací Batosnění a Sólo Matches. Teoretická část krátce shrnuje poznatky o psychickém vývoji dítěte, uvádí příklady současných loutkových scén v České republice a hovoří o fenoménu zvaném Theatre for the Very Young, tedy divadlo pro nejmladší. Praktická část staví proti sobě inscenaci Batosnění, jakožto zástupce tvorby pro děti a to i již zmiňované tvorby pro děti do tří let, a Sólo Matches jako projekt určený primárně dospělým divákům. Na základě práce na těchto inscenacích prezentuje zkušenosti a poznatky spjaté s jejich přípravou a získané následným uváděním. Součástí diplomové práce jsou fotografie a DVD se záznamy z představení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.