Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za cizí obsah
Zichová, Tereza ; Císařová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce pojednává o podmínkách vzniku, rozsahu, omezení a vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) typu hosting za cizí obsah v kontextu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, zejména v kontextu se sdělováním díla veřejnosti. V práci jsou na různých místech vymezeny relevantní právní ustanovení, které jsou následně podrobeny kritické analýze. Pozornost je věnována zejména institutu bezpečného přístavu s ohledem na účinnou právní úpravu, judikatorní praxi a jeho dopadům na poskytovatele služeb informační společnosti.
Autorské právo v profesi výkonného umělce
Sanigová, Jana ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Autorské právo se v dnešní době dotýká každého. Významně ovlivňuje výkonné umělce, kteří jsou většinou na užívání cizích autorských děl existenčně závislí. Práce analyzuje praktický dopad konkrétních ustanovení českého autorského zákona na profesi výkonných umělců -- hudebníků, charakterizuje kompetence kolektivních správců, poukazuje na úskalí rozdílnosti zákonných úprav v mezinárodním měřítku a definuje v právním kontextu nový pojem hudební motiv, jehož možné uplatnění dokládá na české i zahraniční judikatuře.
Hudební dílo a jeho právní ochrana - aktuální otázky
Jakubíček, Petr ; Spirit, Michal (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá platným autorským právem na území České republiky ve vztahu k hudebnímu dílu a jeho právní ochraně. Práce se zaměřuje na konkrétní ustanovení autorského zákona týkající se autora, výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Autor dále vykresluje aktuální problematiku internetového pirátství v oblasti populární hudby. V závěru je hodnocen stav a účinnost autorskoprávní úpravy v dnešní rozvinuté informační společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.