National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Invenio within the NRGL: Version 1.0 and More News
Slouková, Jana
Both digital repositories maintained by NTK (NRGL and IDR) are powered by the open source software Invenio. Its great flexibility allows us its continuous development and adaptation to our needs. This year we added several features that make it easier to work with the repositories - for example, we improved the search, presentation of records, and added export to various citation managers. Following the release of new version of Invenio, we also created a new freely available installation script, that facilitates the installation and basic configuration of the system to those interested in creating their own repository.
Fulltext: idr-508_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-508_2 - Download fulltextPDF; idr-508_3 - Download fulltextPDF
Video: idr-508_1 - Download fulltextMP4
Grey Literature 2.0
Simandlová, Tereza
The paper tries to describe grey literature in the context of platforms and tools of the web 2.0. We can follow up that increasing trends in the scientific communication are e.g. microblogging, scientific blogging and there are also scientific social networks in the distribution cycle of grey literature. Except the examples of grey literature 2.0, the paper also discusses the problems of the promotion of grey literature and grey literature community through the social media.
Fulltext: idr-507_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-507_1 - Download fulltextPDF; idr-507_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-507_3 - Download fulltextMP4
National Repository of Grey Literature in 2012
Pejšová, Petra
National Repository of Grey Literature (NRGL) was established within a project which was successfully completed in 2011. Since 2012, the operation of NRGL is part of the standard service of National Technical Library. The paper will summarize the activities, news and researched issues in 2012.
Slides: idr-506_1 - Download fulltextPDF; idr-506_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-506_3 - Download fulltextMP4
Grey Literature in VUGTK
Drozda, Jiří
Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický (VÚGTK) se věnuje výzkumu a vývoji v oboru zeměměřičství, geodynamiky země a katastru nemovitostí, vývoji a testování nových technik, postupů a software a odborným konzultacím v těchto oblastech. Při těchto činnostech vzniká velké množství šedé literatury, kterou VÚGTK částečně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek. V roce 2011 VÚGTK začal koncepčně řešit uchování šedé literatury s cílem vybudovat digitální repozitář. Strategickým záměrem VÚGTK je bezpečné uchování a zveřejnění šedé literatury s dodržením standardů pro výměnu dat tak, aby své výstupy mohl dále šířit prostřednictvím národních a mezinárodních bází. V příspěvku bude představeno též využití metodik a standardů Národního úložiště šedé literatury a navázání spolupráce.
Slides: nusl-126841_1 - Download fulltextPDF; nusl-126841_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126841_2 - Download fulltextMP4
User Interface National Repository of Grey Literature 2012
Pavlová, Lucie
V centrálním rozhraní NUŠL (www.nusl.cz) je již připojeno přes 70 institucí z řad pracovišť Akademie věd České republiky, státních i soukromých vysokých škol, veřejných výzkumných organizací, knihoven, muzeí a dalších. Různorodost zaměření těchto institucí vedla k dalším rozšířením a úpravám v centrálním rozhraní NUŠL, které využívá vyhledávací systém FAST Search. Představena bude nová funkcionalita centrálního rozhraní NUŠL a také novinky z vývoje vyhledávacího systému FAST samotného. Součástí příspěvku budou i praktické ukázky.
Slides: nusl-126840_1 - Download fulltextPDF; nusl-126840_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126840_4 - Download fulltextMP4
Economic Rights to Results of Scientific Research and Making the Results Available to the Public
Šavelka, Jaromír
The contribution provides a general overview of economic rights that arise in connection to the results of scientific research with particular emphasis given to the possibilities of making the results accessible to the public. The introductory part consists of a brief survey of the economic rights that are applicable to the results of scientific research and deliberates who are the persons entitled to those rights given the different situations. Consequently, barriers that may prevent one from making the results available to the public are elaborated on. The main part deals with recommendations on the subject of avoiding these barriers in order to be able to make the results available to the public in absence of third parties' rights violation.
Fulltext: nusl-126839_2 - Download fulltextPDF
Slides: nusl-126839_1 - Download fulltextPDF; nusl-126839_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126839_4 - Download fulltextMP4
Grey Literature & CRIStin: Current Research Information System in Norway
Asserson, Anne
CRIStine is The National documentation system for all research performance institutions there are publicly Funded in Norway. CRIStine is based on CERIF data model which is composed of IContextual metadata where Person, Organization, Output, Projects etc. are integrated. CRIStin holds the contextual metadata to the Institutional Repositories of the research performing institutions. Currently, CRIStine development is focused on tools which will serve for Organizations easier ways to access information within large data sets and to analyze that information in hopes of managing performance and making better decisions.
Fulltext: nusl-126794_2 - Download fulltextPDF
Slides: nusl-126794_1 - Download fulltextPDF; nusl-126794_3 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126794_4 - Download fulltextMP4
New features and technologies in current and future Invenio versions
Kunčar, Jiří
The aim of this paper is to introduce new features and technologies in upcoming versions of the Invenio software suite. Invenio was originally developed at CERN (Eu- ropean Organization for Nuclear Research) and covers all aspects of digital library management or document repository on the web. We focus on describing improve- ments of full-text search using external ranking tools, multimedia management, cir- culation and holdings module, and new user interface built on top of new technology stack using a Python micro-framework, modern templating engine and powerful SQL toolkit.
Fulltext: nusl-126793_2 - Download fulltextPDF
Slides: nusl-126793_1 - Download fulltextPDF; nusl-126793_5 - Download fulltextPDF
Video: nusl-126793_4 - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.