Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016
Vyčítalová, Hana ; Charvátová, Michaela
Evaluace 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století
Gössel, Gabriel ; Šír, Filip
Pojmem šedá literatura je možné označit také dokumenty typu nakladatelské či firemní katalogy. K takovým patří také katalogy gramofonových firem, které přinášely svědectví o produkci zvukových dokumentů, resp. nahrávek. Tyto nahrávky jsou dodnes součástí sbírek řady institucí, avšak žádná z nich nevlastní tyto sekundární informační zdroje a není proto schopná přispět k celkovému pohledu na kulturní dědictví doby, kdy se gramofonový průmysl začal bouřlivě rozvíjet.
Plný text: idr-1042_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1042_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1042_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1042_4 - Stáhnout plný textMP4
Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?
Římanová, Radka ; Melichar, Marek
K rozvoji českých digitálních repozitářů se váže i potřeba nové české terminologie. Jedním z nových termínů je název pracovní pozice, specializace, „digitální kurátor“. Tento termín označuje specialistu, který je odpovědný za sbírku digitálních objektů. V rámci dostupné literatury se v kompetenčním modelu digitálního kurátorství snoubí technické, organizační i komunikační/marketingové dovednosti a znalosti. Z hlediska odborné přípravy se předpokládají znalosti z informatiky, ale i informační vědy a knihovnictví. Průzkum mezi několika správci českých digitálních knihoven hledá odpověď na otázku, jak lze profesně označit tuto skupinu zaměstnanců knihoven vzhledem k tomu, jaké činnosti tito lidé reálně vykonávají – digitální kurátoři, správci digitálních knihoven nebo digitální knihovníci? Význam označení pracovní pozice má pevné vazby nejen do systému studijních programů, ale i do oblasti managementu institucí a koordinovaného systému odměňování zaměstnanců knihoven, akademických a výzkumných institucí.
Plný text: idr-1041_3 - Stáhnout plný textPDF; idr-1041_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1041_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1041_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1041_5 - Stáhnout plný textMP4
Může šedá literatura nahradit učebnice? : OER (open educational resources) ve službách otevřeného vzdělávání
Kováčová, Tamara
Během posledních deseti let vidíme v rámci „open” iniciativ velký trend podpory otevřeného vzdělávání, jehož důležitým aspektem jsou i tzv. OER (otevřené vzdělávací zdroje). Seznámíme se s konkrétními příklady z praxe. Co jsou OER? Jak OER ve vzdělávací praxi (ne)vznikají? Jak OER (ne)najdeme? Jak se OER (ne)využívají? Jaké jsou vlastně výhody využívání OER ve vzdělávání? A jak na těchto výhodách dále stavět?
Prezentace: Prezentace_Kovacova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Prezentace_Kovacova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1040_1 - Stáhnout plný textMP4
Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu
Koščík, Michal
V dubnu 2016 bylo přijato nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jež v zásadních principech vychází ze stávající právní úpravy, v mnohém ji však rozvádí a konkretizuje. Příspěvek má převážně přehledový charakter a zaměří se na novou úpravu povinností, jimž se budou muset správci repozitářů v horizontu nejbližších dvou let přizpůsobit. Příspěvek bude věnován zejména otázkám souhlasu se zpracováním údajů, informovanosti subjektu údajů, přebírání osobních údajů od třetích stran, možnostech zpracovávat a zveřejňovat některé osobní údaje i bez souhlasu dotčených osob a nově formulovanému právu být zapomenut.
Plný text: idr-1039_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1039_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1039_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1039_4 - Stáhnout plný textMP4
Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře
Skůpa, Jan
Digitální knihovna VUT v Brně je institucionální repozitář, který byl stvořen (v prvé řadě) jako místo pro uložení VŠKP. Je postaven na systému DSpace, aktuálně ve verzi 5.3. Nabídka jeho služeb se postupně rozrůstá. Příspěvek se zabývá službami repozitáře, procesem zveřejňování závěrečných prací a hlavně podporou otevřené vědy. Repozitář umožnuje autorům z VUT v Brně ukládat výsledky své vědecké práce v režimu otevřeného přístupu. Uložení plného textu je integrováno do procesu vykazování publikační činnosti (RIV).
Plný text: idr-1038_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1038_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1038_3 - Stáhnout plný textPDF; idr-1038_4 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1038_5 - Stáhnout plný textMP4
Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
Myška, Matěj
Příspěvek zkoumá možnosti uživatelů jak legálně realizovat text a data mining nad repozitáři šedé literatury (a v nich obsažených dokumentech) pro vědecké účely bez souhlasu provozovatele repozitáře šedé literatury a nositelů práv k jednotlivým dokumentům. Nejprve je analyzován rozsah omezení výlučných práv (autorské právo, zvláštní práva pořizovatele databáze) a následně je prozkoumán význam pojmu „vědecké účely“ v příslušných regulačních nástrojích. V poslední části je představeno debatované omezení exkluzivních práv pro TDM pro vědecké účely.
Plný text: idr-1037_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1037_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1037_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1037_4 - Stáhnout plný textMP4
Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat
Andrejčíková, Naděžda
Věda a výzkum generuje neustále větší množství dat. Pro orientaci v těchto datech by měl sloužit i digitální repozitář publikovaných výsledků vědy a výzkumu i samotných vědeckých dat. Svůj velký význam v něm mají metadata, jejichž prostřednictvím umíme propojit související data i z úplně odlišných externích zdrojů. V našem příspěvku se zaměřujeme na využití externích zdrojů při budování institucionálního repozitáře.
Prezentace: idr-1036_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1036_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1036_3 - Stáhnout plný textMP4
Způsoby šíření a využívání elektronických závěrečných prací a sledování jejich impaktu
Kettler, Meinhard
Digitální revoluce podstatně ovlivnila postgraduální výzkum včetně příslušných pracovních postupů a konečných výstupů. Většina závěrečných prací je odevzdávána v elektronické podobě, i když se podíl takových prací liší v jednotlivých zemích a podle oboru. Univerzity po celém světě provozují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují nové výsledky postgraduálního výzkumu i starší zdigitalizované práce. Prezentace představí několik studií sledujících využívání kvalifikačních prací v repozitářích a také analytické nástroje ProQuestu vytvořené ke stejnému účelu.
Plný text: idr-1035_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1035_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1035_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1035_4 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.