National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Design of RNAV SID and STAR air routes for Brno-Tuřany airport
Zvolánek, Jiří ; Ing. Duka (referee) ; Vosecký, Slavomír (advisor)
The main content of this master’s thesis is design of RNAV SID and STAR routes for Brno Tuřany Airport. The study analyses usage of current conventional instrument arrivals and departures published for the aerodrome and describes its TMA. The new precision RNAV routes and the terminal area are designed based on the indentified information. A detailed construction of the chosen departure procedure is enclosed.
Evaluation of Ultralight Aircraft Production in the Czech Republic
Zvolánek, Jiří ; Ptáček, Pavel (referee) ; Šplíchal, Miroslav (advisor)
The final bachelor’s thesis analyses the status of Czech producers of ultralight aircrafts to foreign markets and evaluates their production. It describes the history and emergence of ultralight aviation in the Czech Republic and the emergence of the Light Aircraft Association, which administers ultralight aircrafts. The work contains the definition of light aircrafts, both for the Czech Republic and the U.S. and Europe, also includes a catalogue of ultralight aircrafts from Czech producers. There are examples of the development of the largest Czech producers of ultralight aircrafts and also they are compared to their foreign competitors on the U.S. market of Light-sport Aircraft category LSA.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.

See also: similar author names
1 Zvolánek, Jakub
4 Zvolánek, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.