National Repository of Grey Literature 94 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Aspects of the Judeo-Spanish linguistic variety of Thessaloniki
Garcia, Kateřina ; Zavadil, Bohumil (advisor) ; Nosek, Bedřich (referee) ; Čermák, Petr (referee)
The aim of this study is to offer a complete insight into the current situation of the Judeo- Spanish linguistic variety of Thessaloniki, a language that evolved within the community of Sephardic Jews that settled in the city from 1492, as a direct consequence of their expulsion from the Iberian Peninsula. This study is divided into three parts, each of them dedicated to a different aspect of this specific Judeo-Spanish variety. The first part examines Judeo-Spanish as a language of the Jewish Diaspora, in the broader context of the general theory of evolution of Jewish languages. Judeo-Spanish is depicted here as a distinctive language which, although based largely on Medieval Castillian and other Romance varieties spoken by the Jews prior to their expulsion from the Peninsula, consequently evolved after their transfer to the Eastern Mediterranean into a specific linguistic system. An extensive chapter is dedicated to the history and characterisation of the term Sepharad, which I consider of great importance not only for the elucidation of the circumstances of birth and evolution of the Judeo-Spanish language, but also for a better understanding of its current critical situation. This is followed by an introduction into the different functional and geographical varieties of Judeo-Spanish, as well as of...
Spanglish
Plutnarová, Petra ; Mištinová, Anna (advisor) ; Zavadil, Bohumil (referee)
Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím světě ovlivněném angličtinou na straně druhé - z hlediska lingvistického a sociolingvistického. Zároveň zdůrazňujeme rozdíly mezi spanglish a jednotlivými variantami španělštiny v USA, přestože musíme konstatovat, že dělící čáru mezi nimi není možné umístit s absolutní přesností. Z důvodu špatné dostupnosti materiálu využíváme zejména příkladů sebraných A. Ramírezem a Beatriz Varelou, ačkoli používáme i naše příklady zaznamenané v Miami v září 2005. Tato práce je rozdělena na pět hlavních částí, kromě úvodu ji tvoří teoretický rámec, sociolingvistická situace, lingvistická část, závěr a resumé, to vše je doplněno o dodatek a použitou literaturu. Termín "spanglish" se používá od šedesátých let 20. století, tedy od doby, kdy se v USA zviditelnilo hnutí za práva mexických imigrantů, tzv. chicanos. Většina lingvistů považuje spanglish za dialekt, hlavně z důvodu absence kodifikace spanglish, přestože někteří, zejména Ilán Stavans, věří, že se jedná o nový jazyk. My v této práci vyvracíme, že by šlo o jazyk, hlavně z důvodu toho, že spanglish neprošla procesem kodifikace. Domníváme se, že spanglish je dialekt, ve smyslu...
Spanish Modality from the Point of View of Relationships among Modal Meanings
Kratochvílová, Dana ; Čermák, Petr (advisor) ; Zavadil, Bohumil (referee) ; Aurová, Miroslava (referee)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení.
Diachronic study of the evolution of modotemporal paradigmes of the Portuguese "verbum finitum"
Hricsina, Jan ; Zavadil, Bohumil (advisor) ; Tláskal, Jaromír (referee) ; Černý, Jiří (referee)
The thesis does not include abstract in English.The thesis does not include abstract in English. The thesis does not include abstract in English. The thesis does not include abstract in English. The thesis does not include abstract in English. The thesis does not include abstract in English.
Language manaement of Huastecan Nahuatl in Mexico
Vlková Hingarová, Vendula ; Vrhel, František (advisor) ; Zajícová, Pavla (referee) ; Zavadil, Bohumil (referee)
Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language community in the municipality of Chicontepec in northeastern Mexico. Nahuatl is one of the best-known indigenous languages with wider distribution across the Mexico and according to the latest census, there are one and half million speakers of the language. The aim of this paper is to present the key moments of the relationship between Spanish and Nahuatl. The paper analyzes how to manage the problems associated with the language problems associated with Nahuatl and other indigenous languages from the second half of the twenty century to the present. On the basis of empirical data describes in detail the use of Nahuatl and the transmission within the selected families and communities in the bilingual Chicontepec. In four communities discussed the linguistic behavior of the population with emphasis on intergenerational language transmission. The Nahua community have experienced over the past 30 years, the linguistic dynamic changes that result in different language skills in different generations, genders and social groups. One of the main conclusions is that the administration of Nahuatl...
Verb infinitive and gerund as a means of expressing the nature of the verbal action in contemporary Spanish
Pešková, Jana ; Zavadil, Bohumil (advisor) ; Černý, Jiří (referee) ; Čermák, Petr (referee)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Contrastive research in English and Spanish passive based on the corpus
Lukáčová, Katarína ; Čermák, Petr (advisor) ; Zavadil, Bohumil (referee)
The analysis that was accomplished in this thesis concerning a contrative comparison of the passive frequency in English and Spanish languages was supposed to confirm several hypotheses stated in the introduction. The hypotheses were about the agent of the passive constructions, its frequency and obligation of it being expressed according to the style of the text. Thanks to the analysis it was discovered that the agent is often unexpressed in neither of the styles - scientific or novelistic. If the agent is explicitly expressed it is often due to the practical reasons; otherwise the possibilty not to express it explicitly - one of the main advantages that the passive voice offers - is used abunadantly. Nevertheless, the texts representing the novelistic style are evidently using more instances of the reflexive type of the passive. Mainly, when the agent is not relevant or unknown. In the scientific texts, there is a great tendency towards using a personal pronoun or a general noun and the verb in active voice. The problem connected with this practice is the narrow number of possibilities and therefore lack of elegance in the text. The reasons for using the influence of the functional sentence perspective are also different according to the style of the text. The sentence dynamics and the order in which the...
Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara
Rataj, Vlastimil ; Zavadil, Bohumil (advisor) ; Vrhel, František (referee) ; Zajícová, Lenka (referee)
Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou Andean Spanish as a product of contact with Quechua and Aymara Disertační práce Vedoucí práce: Vlastimil Rataj 2014 prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Abstrakt Andská španělština je varianta španělštiny používané v andských oblastech od jižní Kolumbie po severozápadní Argentinu a vznikla jako produkt kontaktu s místními indiánskými jazyky, kečuánštinou a ajmarštinou. V této práci, na základě kvalitativního zpracování části korpusu získaného při terénním výzkumu v jižním Peru (Cuzco), analyzuji některé typické rysy místní andské španělštiny, srovnávám je s kečuánštinou a snažím se prokázat, zda se jedná o transferenci z kečuánštiny. V úvodních částech je přehled klasifikace americké španělštiny v andských zemích, základní informace o místních indiánských jazycích a popis kečuánské gramatiky srovnávaný se španělštinou. V závěru práce je přehled studovaných jevů. Klíčová slova: andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru Abstract Andean Spanish is a variety of Spanish used in Andean region from south Colombia to south-west Argentina, and it emerged as a product of contact with local Amerindian languages, Quechua and Aymara. In this thesis, based on a qualitative analysis of a part of a corpus obtained during a...
Vitality of the current Galician language
Picková, Lenka ; Čermák, Petr (advisor) ; Zavadil, Bohumil (referee) ; Valeš, Miroslav (referee)
Mgr. Lenka Picková Vitality of the current Galician language Abstract: Never in the field of human history has the dying out of languages been as intense as it is in the present day. The goal of this paper is to assess the vitality of the one of the co- official languages in Spain, the Galician language. After an indispensable definition of the social-historical context, a deep, qualitative and quantitative analysis of nine factors is performed: inter-generational language transmission, education, the absolute and relative number of speakers, trends in existing language domains and media, governmental and institutional language attitudes, and, above all, the attitudes of Galician citizens toward their languages. In the final chapter, a summary of the results of these individual factors, as well as an assessment of their influence on the vitality of the Galician language, is provided. Key words: endangered languages, assessment of language vitality, Galician, language attitudes, minority languages, diglossia, languages in contact, national identity, speaker's attitudes.
Spanish Modality from the Point of View of Relationships among Modal Meanings
Kratochvílová, Dana ; Čermák, Petr (advisor) ; Zavadil, Bohumil (referee) ; Aurová, Miroslava (referee)
Dana Kratochvílová Spanish Modality from the Point of View of Relationships among Modal Meanings (dissertation) Abstract: The present work deals with the so-called grey areas that can be found within the Spanish modal system. In these areas, two different types of modality (modal meanings) can occur. We study the relationship that can be found between potentiality and reality, potentiality and evaluation, evaluation and volition, volition and question, question and potentiality, potentiality and volition. We analyse the different types of interaction between modal meanings inside the Spanish modality and study the consequences of those interactions. Keywords: modality, mood, Spanish, subjunctive

National Repository of Grey Literature : 94 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Zavadil, Bronislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.