National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Sports Center
Zahálka, Martin ; Blažková, Vendula (referee) ; Daněk, Lukáš (advisor)
The subject of this diploma thesis is the design of a new sports center. The building is designed a a two-storey, brick-built ceramic block with a flat roof. On the first floor there are rehabilitation rooms, cloakrooms and saunas. On the second floor there are gyms. Part of the sports center is the proposed outdoor parking lot.
Analytical Methods of Radical Grafted Polypropylene
Zahálka, Martin ; Petruš, Josef (referee) ; Kučera, František (advisor)
The bachelor thesis deals with characterization and analyzes of radical grafted polypropylene. Analytical methods and processes used for determination of concentration of MA in grafted PP and characterization of prepared material were summarized in theoretical part. PP-g-MA samples were prepared by the homogeneous and heterogeneous technique. All the samples with unknown content of MA were analyzed by two volumetric methods. Quantitative analysis by attenuated total reflectance infrared spectroscopy (ATR–FTIR) was used. Carbonyl index was determined based on peaks of methylene (1167 cm-1) and carbonyl (1785 cm-1) groups. X-ray photoelectron spectroscopy was one of the methods used to determine concentration of MA in modified PP. Melt flow index was determined and range of -scission was discussed.
Galvanic plating of magnesium alloy with Ni-P bond coat
Zahálka, Martin ; Kosár, Petr (referee) ; Wasserbauer, Jaromír (advisor)
Cílem této diplomové práce jse najít nejnižší možnou tloušťku nikl-fosforového povlaku, který může být galvanicky pokoven mědí bez defektů na horčíkové slitině, nikl-fosforového nebo měděného povlaku. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o hořčíkových slitinách a jejich korozi. Navíc se teoreticá část zaměřuje na popis procesu bezproudého niklování a elektrochemického pokovování mědí a jejich porovnání. Na konci teoretické části je shrnut současný výzkum o elektrochemickém pokovování hořčíkových slitin. V experimentální části byl popsán proces přípravy povlaků Ni-P a Cu na horčíkové slitině AZ91. Na jedné vrstvě a dvojité vrstvě Ni-P povlaku byla provedena elektrodepozice mědi. Navíc byl diskutován vliv předůpravy před samotnou elektrodepozicí mědi. Za účelem zjištění korozních vlastností vzorků byl vykonán potenciodynamický test. Následně byly připraveny metalografické výbrusy jednotlivých vzorků a pomocí světelného a rastrovacího elektronového mikroskopu byla provedena charakterizace. Na konec bylo zjištěno prvkové složení jednotlivých povlaků pomocí EDX analýzy.
High standard detached house
Zahálka, Martin ; Kyceltová, Lucie (referee) ; Daněk, Lukáš (advisor)
The aim of bachelor thesis is solve design of the high standart detached house in Hlinsko v Čechách. The object is composed of three contiguous rectangles. Family house has twoo aboveground floors and uninhabited loft. The object includes garage and wellness. The building is covered by pitched hipped roof. Garage and wellness are covered by flat roof. The object has two terraces.
Analýza metylace DNA pomocí kapilární elektroforézy
Zahálka, Martin
This bachelor thesis, DNA methylation analysis by capillary electrophoresis, deals with the analysis of methylated DNA by capillary electrophoresis. The theoretical part introduces the general principles of methylation, asymmetric and symmetric methylation, de novo methylation and final DNA methylation. The following chapter is devoted to the methylation of DNA in bacteria, plants and animals. The possibilities of detection of methylated DNA and their characterization are also elaborated in the literature review. At the end of the theoretical part is also devoted to the chapter capillary electrophoresis. The essence of the experimental part is the separation of cytosine and methylcytosine. Capillary electrophoresis was used to analyze standard cytosine and methylcytosine solutions. During the experiment, the separation electrolyte and the separation conditions were adjusted. Ideal conditions were achieved using a 50 mM borate buffer with the addition of sodium dodecyl sulfate (SDS) with a final concentration of 60 mM, at 20 kV and 30 mBar.
Galvanic plating of magnesium alloy with Ni-P bond coat
Zahálka, Martin ; Kosár, Petr (referee) ; Wasserbauer, Jaromír (advisor)
Cílem této diplomové práce jse najít nejnižší možnou tloušťku nikl-fosforového povlaku, který může být galvanicky pokoven mědí bez defektů na horčíkové slitině, nikl-fosforového nebo měděného povlaku. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o hořčíkových slitinách a jejich korozi. Navíc se teoreticá část zaměřuje na popis procesu bezproudého niklování a elektrochemického pokovování mědí a jejich porovnání. Na konci teoretické části je shrnut současný výzkum o elektrochemickém pokovování hořčíkových slitin. V experimentální části byl popsán proces přípravy povlaků Ni-P a Cu na horčíkové slitině AZ91. Na jedné vrstvě a dvojité vrstvě Ni-P povlaku byla provedena elektrodepozice mědi. Navíc byl diskutován vliv předůpravy před samotnou elektrodepozicí mědi. Za účelem zjištění korozních vlastností vzorků byl vykonán potenciodynamický test. Následně byly připraveny metalografické výbrusy jednotlivých vzorků a pomocí světelného a rastrovacího elektronového mikroskopu byla provedena charakterizace. Na konec bylo zjištěno prvkové složení jednotlivých povlaků pomocí EDX analýzy.
Sports Center
Zahálka, Martin ; Blažková, Vendula (referee) ; Daněk, Lukáš (advisor)
The subject of this diploma thesis is the design of a new sports center. The building is designed a a two-storey, brick-built ceramic block with a flat roof. On the first floor there are rehabilitation rooms, cloakrooms and saunas. On the second floor there are gyms. Part of the sports center is the proposed outdoor parking lot.
Analytical Methods of Radical Grafted Polypropylene
Zahálka, Martin ; Petruš, Josef (referee) ; Kučera, František (advisor)
The bachelor thesis deals with characterization and analyzes of radical grafted polypropylene. Analytical methods and processes used for determination of concentration of MA in grafted PP and characterization of prepared material were summarized in theoretical part. PP-g-MA samples were prepared by the homogeneous and heterogeneous technique. All the samples with unknown content of MA were analyzed by two volumetric methods. Quantitative analysis by attenuated total reflectance infrared spectroscopy (ATR–FTIR) was used. Carbonyl index was determined based on peaks of methylene (1167 cm-1) and carbonyl (1785 cm-1) groups. X-ray photoelectron spectroscopy was one of the methods used to determine concentration of MA in modified PP. Melt flow index was determined and range of -scission was discussed.
High standard detached house
Zahálka, Martin ; Kyceltová, Lucie (referee) ; Daněk, Lukáš (advisor)
The aim of bachelor thesis is solve design of the high standart detached house in Hlinsko v Čechách. The object is composed of three contiguous rectangles. Family house has twoo aboveground floors and uninhabited loft. The object includes garage and wellness. The building is covered by pitched hipped roof. Garage and wellness are covered by flat roof. The object has two terraces.

See also: similar author names
4 Zahálka, Michal
2 Zahálka, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.