National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Dental hygiene in shelters in Prague
Weissová, Petra ; Křížová, Petra (advisor) ; Jiroutová, Olga (referee)
Aim: To determine the state of oral health in the residents of shelters for mothers with children and the equipment of dental aids for home care of the oral cavity Introduction: Mothers who find themselves in shelters with their children are in a difficult life and financial situation, where they can be supported by the shelter and its social workers for at least some time. To date, no studies have been conducted in the Czech Republic to examine the oral health of clients of shelters for mothers with children. Methodology: A questionnaire was compiled in Microsoft Word, which contained 22 questions. I handed over the questionnaires to the social workers of individual shelters for mothers with children in Prague. The return rate was 49 questionnaires. Mothers answered not only for themselves, but also for their children for some questions. The data were evaluated using Microsoft Excel. Results: Most mothers from shelters do not visit a dentist regularly, the most common reasons for the absence of visits are concerns about financial demands and the fact that they do not have a dentist. The situation is the opposite for children, more than half of children go for regular dental check- ups. Most mothers experience an acute dental problem. Only some mothers state that they have no problem with their...
New forms of fighting poverty in developing countries
Jiránková, Karolina ; Matějka, Zdeněk (advisor) ; Weissová, Petra (referee)
Diplomová práce rozebírá formy poskytování rozvojové pomoci mezinárodním společenstvím, popisuje přístup jednotlivých zúčastněných stran a analyzuje efektivnost současné rozvojové pomoci. Dále nabízí nové alternativní způsoby rozvojové pomoci, především pak systém mikrofinancování. Porovnává výhody a přínos mikrofinancí a možné překážky. V poslední části popisuje nově zaváděnou formu, tzv. sociální podnikání a ilustruje jeho fungování na konkrétním příkladu spolupráce dvou společností v Bangladéši.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.