National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (advisor)
TITLE: Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis. ABSTRACT This text is focused on recognition of impacts of the specific learning disabilities on everyday life as the children with this diagnosis themselves see it and the strategies used by these children in order to cope with these disabilities. The theoretical part summarizes the necessary knowledge of the early school age developmental stage, the interaction of a child with the family, and briefly the stress and the coping. The results of previous mothers of specific learning disabilities diagnosed children research are also presented. The empirical part is based on semi-structured interviews with six children diagnosed with the specific learning disabilities attending fourth or fifth grade of primary school. Based on it's qualitative analysis, the thesis attempts to clarify how the specific learning disabilities diagnosed children perceive and experience the impacts of this disabilities on them and how do they cope with it. KEYWORDS specific learning disabilities (SLD), child, family, school, failures, coping strategy
Emil Hradecký and His Instructive Piano Literature
Vilímová, Zuzana ; Tichá, Libuše (advisor) ; Palkovská, Jana (referee)
In this thesis, Emil Hradecký is shown mainly as a composer of piano instructive literature. The purpose of the thesis is to describe this literature by Emil Hradecký and evaluate it from the point of view of a teacher at an art school. Methods that have been used in this thesis contain an interview, a questionnaire and research from different sources - sheet music, literature and the internet. The first chapter of the thesis includes a brief biography of Emil Hradecký and a personal interview with him. In the second chapter I summarize the data from the questionnaire for piano teachers in Czech Republic about Hradecký's instructive piano literature. Next, I review and evaluate his instructive piano works and in the end, I focus on his textbook "Hrajeme na klavír podle akordových značek" and compare it to other similar literature. KEYWORDS Emil Hradecký, instructive piano literature, reading chord symbols, non-artificial piano music
Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (advisor)
TITLE: Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis. ABSTRACT This text is focused on recognition of impacts of the specific learning disabilities on everyday life as the children with this diagnosis themselves see it and the strategies used by these children in order to cope with these disabilities. The theoretical part summarizes the necessary knowledge of the early school age developmental stage, the interaction of a child with the family, and briefly the stress and the coping. The results of previous mothers of specific learning disabilities diagnosed children research are also presented. The empirical part is based on semi-structured interviews with six children diagnosed with the specific learning disabilities attending fourth or fifth grade of primary school. Based on it's qualitative analysis, the thesis attempts to clarify how the specific learning disabilities diagnosed children perceive and experience the impacts of this disabilities on them and how do they cope with it. KEYWORDS specific learning disabilities (SLD), child, family, school, failures, coping strategy
Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (advisor) ; Špačková, Klára (referee)
TITLE: Perception and coping with the specific learning disabilities impacts on everyday life of children with this diagnosis. ABSTRACT This text is focused on recognition of impacts of the specific learning disabilities on everyday life as the children with this diagnosis themselves see it and the strategies used by these children in order to cope with these disabilities. The theoretical part summarizes the necessary knowledge of the early school age developmental stage, the interaction of a child with the family, and briefly the stress and the coping. The results of last year's mothers of specific learning disabilities diagnosed children research are also presented. The empirical part is based on semi-structured interviews with six children diagnosed with the specific learning disabilities attending fourth or fifth grade of primary school. Based on it's qualitative analysis, the thesis attempts to clarify how the specific learning disabilities diagnosed children perceive and experience the impacts of this disabilities on them and how do they cope with it. KEYWORDS specific learning disabilities (SLD), child, family, school, failures, coping strategy
Možnosti spolupráce grafických a animačních programů pro lepší tvorbu grafik, prezentací a reklamních bannerů
Bayerle, Petr ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Práce nejprve stručně mapuje možnosti výměny dat mezi konkrétními grafickými programy zabývajícími se vektorovou a bitmapovou grafikou a představuje také praktické možnosti jejich spolupráce za dosažením konkrétních cílů. Stěžejní část práce pak tvoří zmiňovaná kapitola přibližující problematiku tvorby 3D animace ve 2D vývojovém prostředí. Tato problematika je řešena buďto pouze v programu Flash za užití geometrických metod založených na principech promítání nebo s pomocí dalších programů včetně programu specializovaného na 3D modelování.
Analýza problematiky firemní identity
Hatlapa, Tomasz ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Obsahem této práce je zkoumání problematiky firemní identity ? nástroje, pomocí kterého se firma (resp. subjekt) snaží vybudovat pozitivní image, díky kterému bude schopná obstát v dnešním konkurenčním prostředí. Jedná se o komunikaci a prezentaci jak dovnitř vůči svým zaměstnancům, tak navenek vůči široké veřejnosti. Tyto požadavky na komunikaci a prezentaci jsou východiskem pro tvorbu firemního stylu. Tato práce se věnuje podrobněji právě firemnímu stylu, jakožto subsystému firemní identity, a největší důraz klade na jeden z prvků firemního stylu ? logo. Práce konfrontuje teoretická východiska při tvorbě firemního stylu s praktickým vnímáním tohoto stylu. Pozornost je věnována detailům jako jsou barvy, křivky, tvary nebo typografie a jejich vnímání. Práci doplňují analýza čtyř konkrétních firemních značek a stručná anketa.
Pravidla české digitální typografie
Sirůček, Michal ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Práce seznamí čtenáře s typografií a jejími pravidly, která by se měla dodržovat při tvorbě jakéhokoliv dokumentu. Také objasní, do jaké míry jsou pravidla závazná. Kapitoly pokrývají nejdůležitější témata typografie a jejího základního elementu -písma, součástí je také porovnání možností editace textu různými počítačovými programy.
E-reklama: současnost a budoucnost
Němec, Jan ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Cílem této práce je upozornit na současný rozmach virtuální reklamy, ať již se jedná o reklamu on-line nebo reklamu v počítačových hrách, rozebrat určité moderní metody propagace, jež se v této oblasti používají, a odhadnout budoucí vývoj v těchto oblastech. V úvodní části je nastíněna celá problematika a dále se čtenář seznámí se stručnou historií reklamy z hlediska použitých médií. Druhá část je věnována rozboru výdajů na on-line reklamu v posledních letech a to jak v ČR, tak v některých západních zemích. Třetí část prezentuje výsledky průzkumu týkající se vztahu uživatelů internetu k on-line reklamě. Čtvrtá a nejrozsáhlejší kapitola popisuje moderní metody virtuální propagace. Jako první je zmíněna klasická bannerová on-line reklama s uvedením formátů i různých způsobů platby. Dále je popisována metoda email marketing, která jako reklamní nástroj využívá elektronickou poštu, včetně možných způsobů využití tohoto nástroje. Další popisovanou metodou jsou tzv. virální videa, tedy videa, která se mezi uživateli šíří sama, i s několika statickými ukázkami. Poslední podkapitola je věnována advergamingu, tedy využití her pro reklamu. Pátá kapitola rozebírá možné budoucí směry virtuální reklamy. Autor vysvětluje podstatné vlastnosti reklamy v budoucnosti. Popisuje možnosti skrytí reklamního sdělení jako jsou on-line hry typu virtuální svět nebo blogy, věnuje se aspektu cílení reklamy na konkrétního uživatele a v neposlední řadě zdůrazňuje důležitost interakce reklamy budoucnosti.
Praktické využití vizuální komunikace firem a grafický manuál
Jehlička, Marek ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vizuální komunikace firem, s důrazem firemní grafický styl a grafický manuál. Úvod metodologické části je zaměřen na smysl, využití a možnosti vizuální komunikace. Dále je rozebírána otázka standardů firemního stylu a základních stavebních kamenů vizuální komunikace firemní image, firemní kultury, firemní identity a firemního stylu. Praktická část obsahuje vypracovaný grafický manuál pro fiktivní firmu, jehož součástí je logomanuál s příklady přípustných a nepřípustných variant použití loga, dále obsahuje definici firemních barev, vizitek, hlavičkového papíru a v neposlední řadě i firemní typografii.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.