National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Possibilities of reinforcement of the mutual commercial cooperation between the Czech Republic and Mexico through ProMéxico
Vašíčková, Lenka ; Vilímková, Olga (advisor) ; Němec, Jan (referee)
This Master´s thesis deals with the mutual commercial cooperation between the Czech Republic and Mexico, focusing on possibilities of its reinforcement through the state export agency ProMéxico. The first chapter of this thesis concentrates on the current trade cooperation between these countries and compares them in terms of economy, tactics of negotiation for reciprocal business and it also presents the successful Mexican companies operating on the Czech market. The second part describes the agency ProMéxico itself, its services, attitude to their clients and, in addition, it provides the benefits of ProMéxico when exporting to foreign markets. The objective of the third chapter is support of this commercial cooperation, it also analyses possibilities of reinforcement of the mutual business and offers an overview of promising industries for export in the Czech area. The last part presents the comprehensive analysis of the mediation process of mutual international cooperation between the Czech Republic and the Mexican company WajiroDream through ProMéxico. The thesis also includes a SWOT analysis of the Czech market and finally it contains practical recommendations to Mexican exporters for successful business undertaking in the Czech Republic.
Guatemala: Military conflict 1960-1996 and actual situation with particular reference to Mayan people
Vilímková, Olga ; Opatrný, Josef (advisor) ; Barteček, Ivo (referee) ; Nálevka, Vladimír (referee)
Tématem disertační práce je Guatemala: ozbrojený konflikt v letech 1960 - 1996 a současná situace se zvláštním zaměřením na Máje. Příčiny ozbrojeného konfliktu druhé ploviny XX. století (a mnoha současných problémů) v Guatemale se nacházejí v hluboké minulosti země. Už v době koloniální se začaly formovat ekonomicko - sociální vztahy mezi dvěma antagonistickými vrstvami společnosti: kolonizátory a původním obyvatelstvem, které bylo porobeno, vytlačeno na okraj společnosti a využíváno jako pracovní síla. Tento jev pokračoval také po vyhlášení nezávislého státu, po celé 19. a první polovinu 20. století, kdy se poroba indiánů utužila důsledkem státních dekretů, např. zavedením nucených prací, atd. Období tzv. Guatemalské revoluce přineslo změny, směřující k demokratizaci země. Došlo ale k antagonistické situaci, kdy vládu vytvořila nová vrstva společnosti, která vystřídala tradiční moc velkopozemkových vlastníků a vývozců, jež ztratili moc politickou, ovšem nadále měli reálnou moc ekonomickou a v nové situaci vytvořili opozici. Nové zákony a dekrety (pracovní zákoník a především agrární reforma) vyvolaly ostrý odpor opozice, která ve spolupráci se společností United Fruit, jež byla rovněž změnami poškozena, a CIA byl připraven státní převrat, kterým se dostala opět k moci tradiční oligarchie a reformní změny...
Cultural standards on the economic growth of Peru
Ondráčková, Jana ; Vilímková, Olga (advisor) ; Němec, Jan (referee)
The thesis is dedicated to the analysis of the fusion of the Peruvian cultural sphere and its respective economic environment based on method of synthesis. Dissecting a number of demographic phenomena, this complex study examines Peruvian cultural standards on the grounds of ethnic and linguistic observations along with defining the importance of national cultural heritage, and it investigates how these cultural standards affect the economic climate of Peru. In addition, the study pays particular attention to the role of state ministries and their respective actions.
Education in Mexico as a key factor of the economic development of the country
Duchečková, Šárka ; Vilímková, Olga (advisor) ; Němec, Jan (referee)
This thesis is dedicated to education in Mexico and its impact on the economic development of the country. The thesis outlines the current problems of Mexican education, its structure, key institutions, latest reforms and programs that should improve its current situation, the socioeconomic and cultural aspects of the education in the country and the intensity of the link between the university and company sphere. It also indicates the available data about the Mexican education and economy. It describes the situation in the labor market in Mexico and tries to find the connection between the educational level, the labor productivity and the economic development of the country. It carries out an investigation into the subjective opinions of the Mexicans regarding education in the country. Additionally, it describes personal observations of the situation of the education in Mexico. It compares official available data about the education in reference to the opinions of the Mexicans. Finally, it outlines possible proposals for the improvement of the selected aspects of the education in Mexico.
Consumer behaviour of Argentines in tourism
Raková, Iveta ; Valentová, Jana (advisor) ; Vilímková, Olga (referee)
This thesis deals with consumer behavior of a certain segment in tourism. The selected segment are Argentines and this thesis describes their consumer specifics together with analysis of external factors that enter into the buying decision process. There is also indicated their relationship to Europe destination and the Czech Republic and overview of marketing activities of CzechTourism agency on the market. The goal is to approach this market to Czech entities focusing on tourism.
A comparison of the economic reforms and governments of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela
Karaba, Marcela ; Vilímková, Olga (advisor) ; Gullová, Soňa (referee)
This thesis analyzes the political, economic and social changes during the presidency of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela. Its main goal is to find out whether Evo Morales follows Hugo Chávez directions and to compare the recent results of the applied reforms.
Analysis of Mexican Outbound Tourism
Molnárová, Monika ; Valentová, Jana (advisor) ; Vilímková, Olga (referee)
This diploma thesis is focused on description of Mexican outbound tourism, especially on Mexican consumers' patterns in tourism and their motivation to travel. The main goal of this paper is to analyze a potential of this market for the Czech Republic.
Phenomenon of Peronism in Argentina - politic, economic and social aspects
Trsková, Lucie ; Vilímková, Olga (advisor) ; Opatrný, Josef (referee)
This thesis deals with socio-economic aspects of Peronism in Argentina. It focuses on the changes and development of Peronism since the first government of Juan Doming Perón till now. The main purpose of this thesis is to map, describe and compare individual periods of Peronism and to define why is Peronism in Argentina still so popular among multitudes. The thesis is divided into eight parts. First chapter is seeking for the right definition of Peronism from different points of view. The next four chapters refer to the three governments of Perón. Sixth and seventh chapter deals with the first and second presidency of Carlos Menem and economic and political situation of the Argentine state. Eight chapter is dedicated to the last peronist governemt of the presidential couple of Kirchner.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.