National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Situační zpráva k ukončení technické pomoci zpracování materiálů a podkladů pro využití cementáren ke spalování vybraných druhů nebezpečných odpadů: Shrnující poznatky získané v roce 1992
Ústav nerostných surovin, Kutná Hora ; Velek, Karel
Situace v jednotlivých cementárnách. Aktuální opatření pro MP ČR. Zpráva zpracovává tyto okruhy: Sběr a přeprava upotřebených olejů a dalších hořlavých odpadů vhodných ke spalování v cementárnách, Aktuální situace v přípravě a zneškodňování vybraných druhů NO v cementárnách, Financování a výstavba a provozu zařízení umožňujících spalování vhodných druhů NO a ostatních odpadů a Stav povolování výstavby, střety a východiska pro jednání s občanskými iniciativami v lokalitách cementáren.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.