National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Design and production of laboratory model “Automatic trunk door opening”
Vodička, Ondřej ; Vejlupek, Josef (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
This thesis deals with introduction to commercial power liftgate design and its propelling options. The practical part of this work consists of laboratory model designing and building as well as description of modelling techniques used to design it.
Design of two-axis linear measuring device for railroad axles pressing
Mlynář, Vojtěch ; Vejlupek, Josef (referee) ; Brablc, Martin (advisor)
The main goal of this bachelor's thesis is the design of the device capable of measuring the distance between railroad wheelset elements during pressing. The research part presents the parameters of the wheelset press and the existing solutions to the problem. Additionally, distance-measuring sensors, motor sizing methods, and sensitivity analysis methods are described. The third chapter outlines the design process, beginning with early conceptions, their analysis, and leading into the final design.
Educating model for mechatronics: model development and fast USB communication
Formánek, Martin ; Vejlupek, Josef (referee) ; Appel, Martin (advisor)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou výukového modelu pre študentov mechatroniky na vysokej škole. Úvod práce sa zaoberá krátkym uvedením do problematiky používania univerzálnej sériovej zbernice a jej implementáciou pre komunikáciu s mikrokontrolérom. Druhá časť je venovaná hardwaru zariadenia, medzi čo patrí voľba vhodného motoru, návrh vhodných elektronických komponentov, návrh dosiek plošných spojov a taktiež mechanickej konštrukcie celého zariadenia. Nasleduje softwarová časť, popisujúca praktickú realizáciu komunikácie, program v mikrokontroléry, a Toolbox, ktorý umožňuje užívateľovi jednoduchú interakciu s hardwarom a to jak z Matlabu. tak zo Simulinku. Kombinácia navrhnutých hardwarových a softwarových prvkov umožňuje jednoduchú cestu k zlepšeniu vedomostí študentov v oblastiach programovania, riadenia a modelovaní sústav. Pre tieto účely je práca rozšírená o pracovný list, ktorý dopĺňa navrhnuté zariadenie o sadu experimentálnych úloh, zameraných na vybrané mechatronické problémy.
Design and evaluation of vehicle steering controller
Margetaj, Martin ; Vejlupek, Josef (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
V této práci je prezentován a popsán FlexRay komunikační protokol se sběrnicí. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci a pro vývoj řídících systémů. Dále je popsána tvorba signálové brány pro testovací vozidlo. Software pro úpravu signálu je implementován a odzkoušen v testovacím vozidle. Matematick0 modely byli parametrizovány aby odpovídali skutečnému vozidlu. Vyvinuté řídící systémy pro ovládání vozidla skrze losí test byli implementovány do automobilu a jejich vlastnosti byli otestovány. Závěrem jsou prezentovány výsledky testů jednotlivých řídících systémů.
Photopolymer length variation measurement
Novotný, Jan ; Vejlupek, Josef (referee) ; Matějásko, Michal (advisor)
This thesis deals with development of a special measuring device designed to measure changes in lenght of a photoactuation polymer. The length of a sample of the polymer shortens by tenths of a milimetre by being lit by intensive light. The sample has to be preloaded by force. The data are processed by designed electronics and recorded in a computer in a utility application, developed for this purpose. The thesis is realized in cooperation with the Centre of polymer systems of the Tomas Bata Univerzity in Zlín.
Testing equipment for small electrical motors and linear actuators
Červínek, David ; Vejlupek, Josef (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
Aktuální postup testování je příliš zdlouhavý a nepřesný, zároveň není měření některých vlastností motoru vůbec možné. Hlavním úkolem zařízení je zrychlení a zjednodušení procesu testování spolu s možností otestovat všechny vlastnosti motorů. Realizace zařízení začala definováním požadavků zákazníka, dalším krokem byla analýza daných požadavků a návrh zařízení. Následovala výroba a programovaní firmwaru spolu se softwarem. Výsledkem práce je funkční přístroj schopný automatického testování sedmi základních typů motorů, měření všech požadovaných funkcí spolu s novou možností měření počtu tiků enkodéru, periody FG signálu z řídící elektroniky BLDC motorů a napěťové úrovně těchto signálů. Dalšími rozšířeními jsou možnost uložení výsledků z uskutečněných testů pro možné budoucí využití a možnost vizualizace proudu motorem. Uživatel je tedy schopný otestovat velké množství motorů v kratším časovém úseku a zároveň se o testovaných motorech dozvědět mnohem více informací než doposud.
Online Identification of Trailer Parametry using Ultrasond Sensors
Vejlupek, Josef ; Štefek, Alexandr (referee) ; Vlach, Radek (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
This thesis deals with utilizing "the common ultrasonic parking sensors" for assisting the driver with backing-up a trailer. Key issues solved in this thesis are "Online trailer parameter estimation:" determining the estimate of angle between the car and the trailer, and determining the estimate of the length of the trailer shaft (distance from trailer coupling to trailer axle). Thesis contains the model of kinematics of the car with coupled trailer and ultrasonic sensor model together with the trailer viewd as an obstacle.
Online Identification of Trailer Parametry using Ultrasond Sensors
Vejlupek, Josef ; Štefek, Alexandr (referee) ; Vlach, Radek (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
This thesis deals with utilizing "the common ultrasonic parking sensors" for assisting the driver with backing-up a trailer. Key issues solved in this thesis are "Online trailer parameter estimation:" determining the estimate of angle between the car and the trailer, and determining the estimate of the length of the trailer shaft (distance from trailer coupling to trailer axle). Thesis contains the model of kinematics of the car with coupled trailer and ultrasonic sensor model together with the trailer viewd as an obstacle.
Real-time visualization of magnetic field vectors
Kaplan, Tomáš ; Vejlupek, Josef (referee) ; Matějásko, Michal (advisor)
This thesis deals with the design and realization of a device for a real-time vizualization of magnetic eld vectors. The information about magnetic eld is obtained by magnetic flux density sensors. Outcoming data from sensors are processed in microcontroller and then sent to a personal computer where they are vizualizated. The goal is to visualize the magnetic ux density in meaningul form.
Algorithm for automatic parking for four wheel steering vehicle
Vrbková, Michaela ; Vejlupek, Josef (referee) ; Grepl, Robert (advisor)
The bachelor thesis is focused on creating a designated parking assistant for the parallel parking of a vehicle with front and rear steering axels (hereinafter 4WS). There is a literature search in the field of 4WS kinematics and sensors available for parking in the bachelor thesis. Part of the bachelor thesis is newly created software to record the trajectories of a 4WS car, including a description of its functionality. The result of the bachelor thesis is an algorithm for parking assistance, which was theoretically simulated in the computer program Matlab and then tested on a real vehicle, "Car4" in the Mechatronic Laboratory FSI, Brno University of Technology.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Vejlupek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.