National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Gmont Cable s.r.o., cable manufacturing plant
Vacek, Václav ; Vostrejž, Dušan (referee) ; Boleslavská, Yvona (advisor) ; Sobotka, Jindřich (advisor)
The bachelor thesis deals with the drawing of the industrial plant, namely the work is focused on the part of the administrative and the employees' background. The assignment of the atelier work is a newly built factory of Gmont Cable s.r.o., which is focused on the production and installation of cable harnesses, cables and conductors. The proposed object will contribute to the growth of the company, which is constantly developing and increasing its capacity. An ambitious investor also includes further product development by cooperating with Brno R & D institutions. The object is designed in rectangular shapes that copy the plot and the surrounding area of the industrial zone. The building is divided into two parts, a two-storey office building with facilities for employees and a production hall. Both of these objects are at the same height level that are joined together in the western part. From the eastern side, these two objects divide the half-closed atrium, which is open to Těžební Street. Thanks to regular column rafters, the entire building is designed as a prefabricated reinforced concrete skeleton, covered with kingspan sandwich panels and a partially glazed facade made of profiled glass call profilit that illuminates the entire interior of the building. The entire building is wheelchair accessible and offers plenty of space for both staff and visitors to park.
MOLECUBES technology application in robotics
Vacek, Václav ; Kubela, Tomáš (referee) ; Simeonov, Simeon (advisor)
The aim of the thesis is to propose and make a robot, which is made of identical modules. These modules are able to connect or disconnect themselves and thanks to this feature new structures of robot can be achieved. This problem is solved by the design proposal of a module, which is capable to rotate in two axis and has connection connectors for other modules. Communication is carried out by Wi-fi connection to the computer and angles required for reconfiguration are calculated by inverse kinematics in Matlab program. On these modules the reconfiguration test was succesfully demonstrated.
Proposal of rotary pneumatic motor design
Vacek, Václav ; Drlík, Michal (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
The bachelor thesis deal with proposal of rotary airmotor instead of rotary actuator. Based on overview of pneumatic airmotors will be performed proposal design of rotary airmotor. It was necessary to reach required torque and maximum dimensions. This bachelor thesis contains categorized overview of rotary airmotors and proposal of turbine airmotor complying required parameters.
Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik persistentních environmentálních polutantů HM‚ POPs ve vztahu k závazkům ČR v rámci koncepce CLRTAP a navazujících protokolů včetně cílů definovaných pracovní skupinou pro efekty (WG-UN ECE)
Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Skořepová, Irena ; Vacek, Václav ; Seják, Josef ; Zapletal, Miloš
Zdravotní a environmentální účinky PM a vývoj imisní a emisní situace. Metodika vyhodnocení nákladových funkcí a technická opatření k omezování emisí PM (popis současného stavu, návrh postupu řešení, možná technická řešení dalšího snížení emisí, vstupní informace ke konstrukci nákladové křivky na další snižování tuhých znečišťujících látek).
Objasnění dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy ČR a jejich vnějším prostředím v podmínkách globálních změn
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Burešová, Renata ; Prokopová, Marcela ; Zapletal, Miloš ; Vacek, Václav ; Skořepová, Irena ; Pokorný, Jan ; Petříček, Václav ; Cudlín, Pavel ; Dejmal, Ivan ; Seják, Josef
Cílem projektu je podpora udržitelného užívání přírodních zdrojů, příspěvek k redukci zátěže životního prostředí a k zastavení poklesu biodiverzity, zajištění environmentálních informací, podpora plnění SUR. Zpráva je rozdělena do částí: 1. Kvalitativní zmapování typů ekosystémů ČR, 2. Přehled vybraných metod zkoumání vztahů mezi ekosystémy a prostředím v Evropské unii a v ČR, 3. Metodika hodnocení stavu a vývoje vybraných atmosférických polutantů s ohledem na stanovení kritických úrovní a zátěží ekosystémů, 4. Ekologické a ekonomické hodnocení funkcí a služeb ekosystémů.
Objasnění dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy ČR a jejich vnějším prostředím v podmínkách globálních změn
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí ; Burešová, Renata ; Prokopová, Marcela ; Zapletal, Miloš ; Vacek, Václav ; Šindlar, Miloslav ; Skořepová, Irena ; Pokorný, Jan ; Petříček, Václav ; Černý, Karel ; Cudlín, Pavel ; Seják, Josef
Cílem projektu je podpora udržitelného užívání přírodních zdrojů, příspěvek k redukci zátěže životního prostředí a k zastavení poklesu biodiverzity, zajištění environmentálních informací, podpora plnění SUR. Zpráva uvádí přehled zkoumání interakcí mezi ekosystémy a prostředím, kvantitativní mapování základních typů ekosystémů ČR, indikátory pro zemědělské hospodaření se zaměřením na ekologické (trvale udržitelné) zemědělství. Jsou rozebrána rizika depozičních kritických zátěží v oblastech Stropnice, Třeboňsko a Ralsko. Je diskutována možnost peněžního hodnocení biotopů a služeb ekosystémů a možné právní úpravy oceňování. V závěru jsou očekávané trendy vývoje v důsledku globálních environmentálních změn. Doporučení pro hodnocení ekologické újmy vzniklé činností člověka, která dosud není zahrnována do ekonomického rozhodování lidí.

See also: similar author names
4 VACEK, Vladimír
6 VACEK, Vojtěch
4 Vacek, Vladimír
2 Vacek, Vladislav
6 Vacek, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.