National Repository of Grey Literature 153 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Communication education at second level of selected primary schools specialized in education of pupils with hearing impairment
Svěráková, Tereza ; Hudáková, Andrea (advisor) ; Vaňková, Irena (referee)
(English) This bachelor's thesis deals with the topic of communication education at the second grade of selected primary schools specialized in the education of students with hearing impairment. The aim of this work is to find out what place communication education occupies in these schools, to what extent it is an integral part of the educational concept of these schools and in what forms it is implemented. The work is designed from a general basis to specific topics, so in the first chapters it defines the terms communication and communication education, then outlines the historical and current form of communication education in our country and then analyzes the individual components and methods of communication education. Subsequently, it places these topics in the context of the issue of students with hearing impairment. The practical part of this work includes a content analysis of curriculum documents (general and specific), semi-structured interviews with communication education pedagogues at selected schools and a didactic and content analysis of the provision of teaching materials and student works provided by particular schools. Key words (English): communication education; students with hearing impairment; deaf students; education of students with hearing impairment; primary school for...
Name Signs for Chosen Czech Politicians in the Czech Sign Language
Nováková, Eva ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
This bachelor's thesis focuses on the name signs of chosen Czech politicians in the Czech sign language. The main objective is to describe and classify those signs and point out tendencies for their creation, for example, those related to political correctness. Name signs used among the Deaf are later compared to those used in the news program in Czech sign language (Zprávy v českém znakovém jazyce). The first part of the thesis covers proper nouns in the Czech language, heavily focusing on anthroponyms and their types which the author considers relevant for the thesis. The next chapter characterizes name signs and their categorization, which is based on the diploma thesis by Radka Faltínová (2005). The research part of the thesis describes and categorizes all the variations of the name signs collected from respondents and the news program in Czech sign language (Zprávy v českém znakovém jazyce). The author compares these two groups of name signs and comments on potential links between the frequency in which people watch the TV news in Czech sign language (Zprávy v českém znakovém jazyce) and used variants of the name signs. The thesis also provides an insight into the tendencies while creating a new name sign for public figures. Keywords Czech sign language, name signs, proper names, Czech politicians
Anthropomorphism and Anthropomorphisation in Deaf Poetry
Hornychová, Anežka ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
The aim of this work is to summarize the knowledge about the functioning of sign language in an artistic text in the context of cognitive linguistics and cognitive poetics. Specifically, the work focuses on anthropomorphism and methods, means and effects of anthropomorphization in the poetry of the deaf. The poem of deaf poet with an emphasis on the processes of anthropomorphization will be analysed in detail on the basis of sub-steps. The poem is Strom by the Czech poet Sergei Josef Bovkun. The bachelor thesis is based mainly on the literature of Sutton-Spence (2005), Sutton-Spence - Kaneko (2016) and Sutton-Spence - Napoli (2010).
Finger alphabet as an integral part of Scouting?
Ficková, Veronika ; Hudáková, Andrea (advisor) ; Vaňková, Irena (referee)
This Batchelor work concentrate to Czech fingerspelling. The work inspects and descripts as its traditional form used by deaf society (separately also as part of speech in sign language), as nontraditional form of use fingerspelling by hearing society of Czech scouts. The work indicates its use at scout (and except it) and also why young scouts learn the fingerspelling. This work compares use of fingerspelling at folklore with use of fingerspelling at scouting with its use at deaf society (casually in community of the Deaf people). Also, collected data about form of pronouncement fingerspelling are compared. The work progresses by collecting relevant facts, next is researching probe by semi-structured interviews and finally these data about fingerspelling are enlightened by their reciprocal relationships. By researching, the work answers the question, if the fingerspelling is a part of scouting, or a part of the child folklore. In the end the work is analysing the use of fingerspelling by the deaf members of scout group 53 Potkani Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Anthropomorphism and Anthropomorphisation in Deaf Poetry
Hornychová, Anežka ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
The aim of this work is to summarize the knowledge about the functioning of sign language in an artistic text in the context of cognitive linguistics and cognitive poetics. Specifically, the work focuses on anthropomorphism and methods, means and effects of anthropomorphization in the poetry of the deaf. The poems of deaf poets with an emphasis on the processes of anthropomorphization will be analysed in detail on the basis of sub-steps. The poems are Strom by the Czech poet Sergei Josef Bovkun and Tree by the British poet Paul Scott. The bachelor thesis is based mainly on the literature of Sutton-Spence (2005), Sutton-Spence - Kaneko (2016) and Sutton-Spence - Napoli (2010).
Oppositeness in Czech and it's linguistic picture of the world
Znamenáčková, Eva ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
Práce se zabývá opozitními významovými relacemi mezi lexikálními jednotkami ve slovní zásobě, jež vyjadřují pojmové opozice v našem myšlení a konceptualizaci skutečnosti. Popisuje opozita z hlediska lexikologie (jako součást jazykového systému) a z hlediska stylistiky (zejm. jejich úlohu ve figurách a kompozici); směřuje k souvislostem mezi poznatky z těchto lingvistických disciplín a tím, jakje opozitní vztah vnímám obecně, jakou má úlohu v orientaci člověka ve světě, resp. jaký má podíl na utváření našeho jazykového obrazu světa. Tato práce vychází především ze zdrojů odborné literatury "tradiční" strukturalistické jazykovědy a prací lingvistiky kognitivně-kulturní. Dělí se v zásadě na dvě části, z nichž první je převážně výkladová, zabývá se definicí opozitnosti, relevantními rysy opozit, jejich klasifikací, aspekty opozitnosti a souvisejícími tématy v rámci lingvistiky. V druhé části popisuje jazykový obraz světa v české lidové slovesnosti prostřednictvím analýzy opozitních vztahů - jak v rovině lexikálně-sémantické, tak v rovině zobrazované skutečnosti.
Language and Style of Underground Children's Books
Kubová, Kateřina ; Mareš, Petr (advisor) ; Vaňková, Irena (referee)
Kubova, Katerina: Language and Style of Underground Children's Books: The Thesis. Prague: The Faculty of Arts of The Charles University, Institute of Czech Language and Theory of Communication, 2011. Thesis Advisor: Prof. PhDr. Petr Mares, CSc. This thesis aims to examine the linguistic and stylistic aspects of Czech underground literature for children. In the first part, it focuses on the specifics of children's literature and on the term "child aspect" which serves as a criterion for further analysis of selected texts. The thesis also presents selected writers of children's literature and their work. The linguistic and stylistic analysis is largely based on the book Současná stylistika (The Contemporary Czech Stylistics), which characterizes the individual linguistic levels of a fictional text. Texts for children, written by Egond Bondy and Ivan Martin Jirous, the most prominent figures of the Czech cultural underground of the 1970's and 1980's, are analyzed. Finally, the linguistic and stylistic features of the samizdat anthology Čert má kopyto… (The Devil Has a Hoof…), which represents a sum of the Czech underground literature for children, are examined, determining texts that meet both the criterion of the children's literature and the criterion of the underground poetics, and therefore...
The Human Being in Riddles. Contribution to the linguistic Picture of the World in Czech
Boháčková, Linda ; Vaňková, Irena (advisor) ; Janeček, Petr (referee)
Riddles can refer to all spheres of human being. The thesis is based on contemporary theories and methods of cognitive linguistics and etnolinguistics: riddles can be seen as a specific semiotic system, which contains references to the certain way of understanding the world. The aim of this thesis is to define the linguistic picture of human being and human body in Czech folk riddles. The article of etnolinguist H. Kazancewa provides the methodical basis. Riddles can be classified: riddles about human ontogenesis are in the first group, rhyming riddles describing human body and its parts using neologisms are in the second group, riddles about organs and parts of the body are in the third group. Part of human body can be encoded on the basis of its appearance, or on the basis of its function, or both. Sets of organs in the second and in the third group differ. Head, hair, eyes, nose, mouth, hands (and arms) and legs appear in both groups - they have the central position in the linguistic picture of the human body in Czech. The second group of riddles encodes forhead, stomach, knees, feet and heels in addition. The third group of riddles encodes teeth, tongue, beard, fingers and ears in addition. Some parts of human body - back, buttocks, genitals - appear exceptionally or are missing. Riddles about...
Image schema for PATH in the Czech Sign Language
Moudrá, Anna ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
Summary: This thesis builds on current research about image schema PATH in Czech language. After a theoretical introduction of the cognitive-linguistic theory of conceptual, or image schemas and about iconic and iconic-metaphorical (double) mapping of sign language existing theoretical and methodological knowledge is compared with language material that captures expressions schema PATH in the Czech sign language. For these purposes a corpus of signs of Czech sign language that make use of the schema of PATH was acquired. Analyzed signs are categorized by target areas (semantic circuits) and also according to the criteria of phonological structure. Key words: cognitive linguistics, Czech sign language, metaphor, iconic mapping, iconic-metaphoric (double) mapping, image schema, image schema PATH

National Repository of Grey Literature : 153 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 VAŇKOVÁ, Ilona
4 Vanková, Ivana
3 Vaňková, Iva
4 Vaňková, Ivana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.