National Repository of Grey Literature 103 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis and Evaluation of Risks in Storage Facilities of a Brewery
Vintrová, Andrea ; Procházková, Danuše (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
The diploma thesis deals with the issue of risk management in storage facilities of a brewery. The objective of the thesis was to identify and evaluate possible risks connected to the storage of handling units, which are part of the working environment in the brewery. The evaluation of the risk analysis has been created on the basis of FMEA and FTA methods. To minimize the risks, the measures were subsequently proposed to reduce potential risks when working in the warehouse which led to accident reduction. Then these measures were financially evaluated and assessed for their cost-effectiveness.
Risk Analysis of Smart Home Technologies within the Internet of Things Concept
Brych, Patrik ; Procházková, Danuše (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
This diploma thesis deals with modern technologies that are used as smart home equipment. The analysis of the current state is devoted to the concept of the Internet of Things, into which smart home technologies can be included. The research part is focused on the analysis of risks that are associated with the implementation and use of smart technologies. Financial, technical and security risks are analyzed using adequate research methods. Financial risks were analyzed using the financial plan of the model house. Technical, which also included process risks, and security risks were analyzed using network analysis methods and risk analysis methods. The network graph method and the project evaluation and control method (PERT) were used for the analysis of process risks. The analysis of technical and safety risks was performed using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and Fault Tree Analysis (FTA) methods.
Excitation of exchange spin waves using microwave nano antennas
Davídková, Kristýna ; Holobrádek, Jakub (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
The transmission and processing of information could be carried out by utilizing spin waves in the future. Using the possibility of encoding information into the amplitude and wave phase would lead to the acceleration of complex mathematical operations, while for their efficiency it is necessary to work with spin waves in the exchange mode, which are characterized by a short wavelength. However, exchange mode spin waves are not so easy to generate. This bachelor thesis deals with the generation and detection of exchange spin waves, which is performed using lithographically fabricated nanoantennas on the surface of an iron-yttrium garnet magnetic layer. The bachelor thesis also contains analytical calculations of excitation spectra of the generated nanoantennas of different shapes and sizes, whose model is verified by simulations and experiment.
Lifts for passenger transport
Zámečník, Stanislav ; Urbánek, Michal (referee) ; Škopán, Miroslav (advisor)
This bachelor's thesis is a summary of the used design solutions for elevator propulsions, in terms of their efficiency, space-saving, and usability in individual buildings. The thesis is also, based on available information, a summary of design solutions from world manufacturers, where a comparison is made between individual types. Additionally, the main parts of the elevators and their functions will also be described here. Furthermore, the thesis contains exceptional design solutions for elevators and an overview of the applicable legislation.
Spin wave propagation in structures with locally modified magnetic anisotropy
Roučka, Václav ; Flajšman, Lukáš (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
Zařízení založená na spinových vlnách mají potenciál být využita ve výpočetní technice s nízkou spotřebou energie. Pro úspěšné využití je samozřejmě potřeba spojit více takových zařízení na jednom čipu, součástí čehož musí být zatáčení spinových vln zahnutými vlnovody. Problém zatáčení spinových vln v dipolárně výměnném režimu zatím nebyl uspokojivě vyřešen, vyzkoušené přístupy vedly ke ztrátě intenzity a fázové koherence. V této diplomové práci jsme zkoumali dva systémy, které by mohly být využity k zatáčení spinových vln. Prvním z nich jsou tenké metastabilní vrstvy slitiny železa a niklu. Paramagnetická metastabilní fcc vrstva, která byla epitaxně narostena na substrátu z mědi, může být transformována do stabilní ferromagnetické bcc fáze pomocí fokusovaného iontového svazku. Tato technika nám dává prostorovou kontrolu nad transformačním procesem a strategie skenování svazkem nám dokonce umožňuje určit směr mangetické anisotropie. Magnetické vlastnosti struktur vytvořených touto metodou a lom spinových vln mezi doménami s odlišným směrem magnetické anisotropie byly změřeny pomocí mikroskopie Brillouinova rozptylu světla. Druhým zkoumaným systémem jsou zvlněné vlnovody, jejichž zvlnění indukuje magnetickou anisotropii. Zvlnění magnetické vrstvy je vytvořeno depozicí nemagnetických vlnek na substrátu indukovanou fokusovaným elektronovým svazkem a následnou depozicí magnetického materiálu. Byly vyrobeny různé návrhy zatočených zvlněných vlnovodů a změřili jsme šíření spinových vln jejich zatáčkami pomocí mikroskopie Brillouinova rozptylu světla. Využili jsme také mikromagnetické simulace pro získání hlubšího porozumění zkoumané problematiky a pro hledání vhodných návrhů experimentů.
Topology optimization of the gear wheel
Zaťko, Tomáš ; Urbánek, Michal (referee) ; Zeizinger, Lukáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the approach of the design method of topological optimization, its use in practice and comparison of various software for the implementation of this method. The main goal of this work is to use topological optimization to design the optimal shape of the gear.
Modern trends in the design of frame machine
Holík, Štěpán ; Urbánek, Michal (referee) ; Zeizinger, Lukáš (advisor)
The bachelor's thesis deals with the issue of using modern methods of machine structures design, especially topological optimization. The first part describes the history of design, design methods in terms of approach to the technical problem and product development process. The second part discusses the various methods used in the design. The methods of topological optimization are compared and software solutions that enable topological optimization are described in detail. The fourth part deals with the dimensioning of components using topological optimization with a demonstration of important details on a specific example in Ansys Mechanical and MSC Apex Generative Design.
Tracked vehicle for working on a slope
Těšický, Petr ; Urbánek, Michal (referee) ; Kašpárek, Jaroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with the conceptual design of a remotely controlled tracked vehicle for work on a slope. In the first part, a short research analysis of remotely controlled tracked vehicles is performed. During the design of the concept itself, dimensional, force and power calculations are performed. The design of some components is based on these calculations. Strength calculations for certain components are performed in the last part of this work. The result is a conceptual design of a remotely controlled tracked vehicle.
A proposal of production technology of a specified rotary part
Urbánek, Michal ; Dvořák, Jaromír (referee) ; Sliwková, Petra (advisor)
This bachelor's thesis deals with the design of a rotating part, processing of production documentation, including the tools choice, the method of workpiece clamping in the machine-tool and CNC lathes programming, counting the programme for the solved part.
Magnetic vortex based memory device
Dhankhar, Meena ; Hrabec,, Aleš (referee) ; Veis,, Martin (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
Magnetické vortexy jsou charakterizovány směrem stáčení magnetizace a polarizací vortexového jádra, přičemž každá z těchto veličin nabývá dvojice stavů. Ve výsledku jsou tak k dispozici čtyři možné stabilní konfigurace, čehož může být využito v multibitových paměťových zařízeních. Tato dizertační práce se zabývá selektivním zápisem stavů magnetického vortexu v magnetickém disku pulzem elektrického proudu stejně jako jejich následným elektrickým čtením. Před samotnou realizací elektrických měření byla provedena statická měření přepínání stavů vortexu pomocí různých proudových pulzů v kombinaci s technikami MFM a následně MTXM. Následně byl realizován dynamický odečet stavu vortexu kompletně založený na elektrických měřeních. Ovládání cirkulace vortexu je založeno na geometrické asymetrii vytvořené oříznutím magnetického disku a vytvořením fazety. Plochý okraj disku definuje preferenční smysl stáčení cirkulace během procesu nukleace vortexu. Řízení polarity se obvykle provádí ve dvou krocích. V prvním kroku, homogenně magnetizovaná vrstva s kolmou magnetickou anizotropií umístěná na dně disku definuje výchozí polaritu vortexu v době nukleace. V druhém kroku, je-li to nutné, je polarita vortexu přepnuta pomocí rychlého proudového pulzu. Proto je možné nastavit požadovaný stav cirkulace vysláním nanosekundového pulsu s nízkou amplitudou, následované nastavením polarity pikosekundovým pulsem s vysokou amplitudou. Stavy vortexů jsou pak detekovány elektrickou spektroskopií prostřednictvím anizotropní magnetorezistence. Vzorky pro všechna statická a dynamická měření byly připraveny pomocí elektronové litografie v kombinaci s lift-off procesem.

National Repository of Grey Literature : 103 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 URBÁNEK, Marek
5 URBÁNEK, Martin
2 URBÁNEK, Milan
3 Urbanek, Miroslav
4 Urbánek, Marek
5 Urbánek, Martin
1 Urbánek, Matouš
2 Urbánek, Matyáš
16 Urbánek, Michal
3 Urbánek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.