National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Financial Education in Primary Schools
Trefancová, Dana ; Krbová, Jana (advisor) ; Nový, Jan (referee)
The subject of the thesis is to analyze the "Financial literacy in elementary schools", focused on the second stage of elementary school, 6th -- 9th class of Klatovy. Theoretical and methodological part of the thesis describes financial literacy, its allocation to cash, cost and budget literacy. Furthermore, it gives the demographic, political and economic reasons for the implementation of financial education and the social and psychological aspects of human behavior in relation to financial literacy. The application part is focused on the comparison of curricula for elementary schools, which have the second stage of Klatovy. This part will be followed by a survey, which is the basic framework of the application part. There are three defined hypotheses, which are confirmed by the conclusions of this section. The questionnaire survey helped to show the real state of financial education at district of Klatovy.
Financial Analysis of Dobler Metallbau, s.r.o.
Trefancová, Dana ; Pevná, Jana (advisor) ; Choc, Josef (referee)
In the introduction of my thesis are theoretically defined financial analysis, the indicators and methods. The aim of this thesis is to evaluate and make financial analysis of company Dobler Metallbau, Ltd. in the years 2006 - 2009. In conclusion is this company compared with Winkhaus CR, Ltd.. Based on financial analysis was the company during that period financially healthy.
Uplatnění marketingového řízení v podniku Dobler Metallbau s.r.o.
Kašová, Gabriela Bc. ; Ezrová, Hana (advisor) ; Trefancová, Dana (referee)
Obsahem práce je vyvození základních teoretických východisek marketingového řízení, které se v praktické části jednotlivě analyzují.V první části jsem podrobně charakterizovala plánování, ve druhé části realizaci a ve třetí části kontrolu.Stručně jsem charakterizovala podnik Dobler Metallbau s.r.o.,v části realizace provedla analýzu marketingového mixu a navrhla opatření vedoucí ke zlepšení situace podniku.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.