National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza stavu a využívání naučných stezek v CHKO Bílé Karpaty
Strnadová, Markéta
The thesis deals with the analysis of the state and use of nature trails. The protected landscape area White Carpathians became a researched area. Nature trails are very popular by tourists, so it is necesery to maintain good condination and control benefits.The essence of this work is in term so research during which is decided about the overall state.Further work focused on problem solving and financial resources that are necessery for the proper functioning of the education trail. Solutions for the future are described, which can be an inspiration for an educational trail organization maintance and nature trails
The Mechanical Interaction between the Toes and the Underlay in Standing Position and it's Relationship to the Elevation of the Instep
Strnadová, Markéta ; Tlapáková, Eva (referee) ; Jelen, Karel (advisor)
The Mechanical Interaction between the Toes and the Underlay in the Standing Position and Itś Relationsthip to the Elevation of the Instep The research is focused on the enquiry into the relationship between the measure of the force action of the toes on the underlay and the elevation of the instep. The basic theme was to verify, if the higher measure of the force activity of the toes correlates with the superior instep. Within filling the project of this work, there were suggested and performed original experiments. There was made a new method for the evaluation of the instep and for measuration of the force action of the toes on the underlay during the standing position on the dynamometric plates Kistler®. There were 5 probands involved in the experiment, aged 21-28years, without any expressive pathological determination of the movement system. Each proband was subjected to the investigation of the elevation of the instep, and to the experiment, which found the measure of the force action of the toes on the underlay during the standing position. The data evaluation was based on comparing of both parameters, the outcomes of every single proband were comparing and there were founded their shared characteristics. Resulting from the outcomes, there is a relationship between the measure of the force action of...
The Influence of the Personality of the Teacher and the Individual Teaching Style on the Behaviour of Pupils
Strnadová, Markéta ; Tomková, Anna (referee) ; Hejlová, Helena (advisor)
Theme of this dissertation is the influence of teacher's personality and his way of teaching at the pupil's patterns of behaviour. It's directed at the observation of problems, which are cennected with teacher's way of teaching, pupil's pattern of behaviour and pedagogical communicatoin. Dissertation is made with taking notice o f assumption that it should help as a guide to the teachers, who makes the start and it should help to everybody, who doesn't underestimate this theme and it also can be incentive for the further professional education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Česká republika se jako přistupující člen EU a jako signatář Kjótského protokolu zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celková hrubé spotřebě energetické energie ze současných 3,2 % na 8 % v roce 2010. Výzkumný úkol je zaměřen na analýzu těchto opatření a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů. Závěrečná zpráva si klade za cíl definovat základní předpoklady, ze kterých studie vychází, blíže vymezit rozsah analyzované oblasti, stručně shrnout zdroje dostupných informací k dané tématice a nastínit teoretický základ pro kvalitativní a kvantitativní popis a vyhodnocení motivačních faktorů ovlivňování rozhodování investorů.
Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Analýza opatření na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů.

See also: similar author names
8 STRNADOVÁ, Marie
2 STRNADOVÁ, Marta
11 STRNADOVÁ, Martina
4 STRNADOVÁ, Michaela
2 STRNADOVÁ, Monika
1 Strnadová, M.,
1 Strnadová, Magdalena
2 Strnadová, Marcela
8 Strnadová, Marie
11 Strnadová, Martina
4 Strnadová, Michaela
3 Strnadová, Michala
3 Strnadová, Mirka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.