National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. Cílem projektu v roce 2003 bylo zpracovat přehled typů technologií na zpracování odpadů obsahujících PCB s důrazem na plazmové technologie, přehled odpadů a látek kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR, informace o tom, jak jsou tyto odpady (látky) zpracovávány, návrh a výběr vzorků vhodných pro plazmovou technologie zpracování nebezpečných látek a návrh základních bodů modelu zpracování odpadů plazmovou technologií.
Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB
Dekont Solid spol.s r.o., Brno-Královo Pole ; OMNIPOL a.s., Praha ; Novák, Pavel ; Barchánková, Jiřina ; Sirotková, Dagmar ; Vejvoda, Josef ; Punčochář, Miroslav ; Staněk, Oldřich ; Pospíšilová, Marie
Na základě rozboru odpadů kontaminovaných PCB vyskytujících se v ČR budou vybrány reprezentativní vzorky odpadů v kapalné formě a provedena jejich analýza. Bude navržen fyzikálně-chemický model zpracování těchto odpadů plazmovou technologií zpracování nebezpečných látek (PTZNL) daných parametrů. Měření emisí podle navržených metod bude provedeno na zařízení PTZNL. Ověření fyzikálně-chemického modelu. V roce 2004 byly upřesněny měřicí uzly na konkrétním provedení PTZNL, soupis měřicích bodů, včetně typů měření koncentrací nebezpečných látek, metody měření a použité přístroje, odkaz na legislativu včetně limitních koncentračních hodnot nebezpečných látek. Byla provedena analýza čtyř vzorků a soupis dat pro tyto vzorky, proveden výpočet odstranění konkrétních typů odpadů kontaminovaných PCB, zahájeno experimentální ověřování odstranění vybraných typů vzorků odpadů technologií PTZNL a příprava měřicích uzlů pro potřeby měřicí firmy EVECO. V poslední etapě roku bylo experimentálně ověřeno odstraňování odpadů PCB technologií PTZNL a optimalizován proces odstraňování z hlediska ekonomie provozu technologie PTZNL.

See also: similar author names
15 Staněk, Ondřej
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.