No exact match found for Srnec, Jan,, using Srnec Jan instead...
National Repository of Grey Literature 93 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Retirement Home Inhabitants' Insight about Suicide Rate of Senior Citizens
Maštálková, Denisa ; Havránková, Olga (advisor) ; Srnec, Jan (referee)
Key words: Senior, suicide, odl age, needs, home for elderly, risk factors Abstract: This dissertation paper outlines the lives of senior citizens in residential establishments. The object of the paper is to set out how seniors living in care homes perceive the issues relating to suicide rates amongst the elderly. Characteristic suicidal statistics are outlined in the theoretical part of this dissertation. In subsequent chapters, the paper explores the topics of aging, major life events and the levels of risk factors associated with suicides in the elderly generation. The final aspects of the theory section of the paper outline the requirements and essential needs for the elderly within care homes. The empirical section initially focuses on the essential characteristics of care homes for the elderly. This formed the foundation of my qualitative research and includes an outline of the qualitative research method used. The final part of this paper concludes the research based on interviews of seniors, their own view on suicides within old age population together their own suicidal thoughts. Their own triggers of personal satisfaction and fulfillment are also included. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mental and psychosomatic disorders among citizens of Yemen with focus on factors of work-stress (Al-Mukalla city)
Al-Attass, Hadoon ; Srnec, Jan (advisor) ; Hermochová, Soňa (referee) ; Mikšík, Oldřich (referee)
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization WHO) definuje zdraví jako stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky tak psychicky sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti (Křivohlavý 2001, 37). Myslím si, že vrcholem zdraví pro občany rozvojových zemí je nepřítomnost somatických nemocí. U psychických poruch je situace ještě horší. V celém světě trápí asi 450,000,000 lidí psychické a behaviorální poruchy. Čtvrtinu lidstva bude trápit jedna či více poruch někdy v průběhu jejího života. Polovina příčin, které způsobí invaliditu (neschopnost) a předčasnou smrt, je psychických. Psychické poruchy neznamenají jen psychologickou, sociální a ekonomickou zátěž. Současně zvyšují i možnost vzniku somatických nemocí (WHO 2005). Jestliže je rozsah problému duševního zdraví v celém světě takovýto, jaký může být podíl třetího světa, kde ještě navíc hraje velkou negativní roli zdravotní neuvědomělost? Jedním ze států třetího světa je Jemenská republika JR, ve které je úroveň zdravotní péče nízká a úroveň duševního zdraví je ještě nižší. Vývoj osobnosti a aktuální psychický stav jsou ovlivňovány dvěma stránkami: vrozenou výbavou a kontextem, ve kterém žije člověk, který je jako vývojově nejvyšší živá bytost nejzranitelnější. Následek překonání obranných schopností psychiky se objeví...
Elements as a metaphor of personality
Abramčuk, Filip ; Bahbouh, Radvan (advisor) ; Srnec, Jan (referee) ; Šípek, Jiří (referee)
The project deals theoretically and empirically with a mechanism the metaphor of four elements works used by personality description. It is based on the theory of conceptual metaphor, on the categorization and the theory of prototypes and on the theory of folk models. Empirically it is devoted to these research goals: 1. To find out what meaning are the strongest atributed to each element and to map systematically their semantic space. 2. To contribute to the operationalization of the elements, to deepen the conceptual and content validity of the test Four Elements and to support significantly the theoretical-empirical base of the four elements as a metaphor of personality description in psychology. 3. To find out relations between the concept of elements and other personality conceptions represented by standardized personality tests. A semantic diferential, a list of personality descriptors (adjectives) and personality tests (Four Elements, MBTI, EPQ-R, NEO) were used for data collection. The results shows significant consensus among meanings atributed to each element, esp. in case of fire and earth, and significant relations among dimensions of the personality tests.
Draft Recovery Plan for the infrastructure of the Faculty of Business and Management
Srnec, Jan ; Kubek, Ján (referee) ; Sedlák, Petr (advisor)
This diploma thesis deals with the proposal of a “Disaster Recovery Plan” for the Informatics department at BUT’s Faculty of Business and Management. The first part consists of theoretical basis of crucial parts of disaster recovery plan, which is the very foundation for the proposal itself. The second part follows up with a description of the server room of the Informatics department, in particular its IT equipment. The third part deals with the very disaster recovery plan proposal which will function as a school code regulation and a foundation for a Business Continuity Management System document.
Analysis of differences in MCMI-III personality psychopatology between alcoholic and drug addicted men in-patients
Habermannová, Markéta ; Niederlová, Markéta (advisor) ; Břicháček, Václav (referee) ; Srnec, Jan (referee)
Objectives: Analysis of differences in personality psychopatology between alcoholic and drug addicted men in-patients. Analysis of differences in profiles between the alcoholics and drug addicts. Comparison of the profiles of the addicted in our study with Millons' profiles of addicts. Mapping differences in self-rating the seriousness of symptoms and problems of the addicts. Sample: 63 men in-patients of PL Bohnice Praha (in period May 2004 - October 2005), 32 alcoholics and 31 drug addicts (pervitin, heroin, marihuana). Patients are in the 3rd - 12th week of treatment. Average age of alcoholics is 42,2, and of drug addicts 25,3 years. Methods: 1. Entrance examination - form of structured interview (based on questionary Europ_ASI, translated by L. Kubička a L. Csémy); 2. MCMI-III - Millon Clinical Multiaxial Inventory III (translated by M. Preiss); 3. SYMPRO (self-rating questionnaire and scale for alcoholics, author L. Kubička; used as SYMPROM/ALK) - on the bases of this method version for drug addicts SYMPRO-M/DR was compiled. Results: According to MCMI-III there exist significant differences in scales: 5 Narcissistic (drug addicts scored higher), 6A Antisocial drug addicts scored higher), 6B Sadistic (drug addicts scored higher), 7 Compulsive (alcoholics scored higher), B Alcohol Dependence (alcoholics...
The meaningfulness of life in the elderly
Ondrušová, Jiřina ; Dragomirecká, Eva (advisor) ; Hnilicová, Helena (referee) ; Srnec, Jan (referee)
The submitted thesis deals with the issue of the meaning in life in the elderly. The meaningfulness of life, which was as a deep human need listed among the evaluated items in the WHOQOL assessments, is considered to be an important salutogenic factor. The thesis briefly introduces logotherapy, a method focused on the revelation and renewal of the meaning in life and the orientation towards values. It also mentions the possibilities of logotherapeutic approach in the communication with seniors being in a difficult life situation. The theoretical part specifies the fundamental terms regarding the ageing, the elderly, the demographic evolution of the contemporary society, health and psychosocial aspects of ageing and the seniors' needs. Further, this part summarizes the theoretical knowledge about the issue of quality of life and its meaning, the methods of their examination and the results of research. The last chapter of the theoretical part summarizes the existing knowledge regarding the depression in the elderly. The course of the research is described in the empirical part of the thesis. The aim of the research was to find out to what extent the seniors over 75 years of age in the Czech Republic live their lives as meaningful, to compare the measure of meaningfulness of life of older and younger...
Elements as a metaphor of personality
Abramčuk, Filip ; Bahbouh, Radvan (advisor) ; Srnec, Jan (referee) ; Šípek, Jiří (referee)
The project deals theoretically and empirically with a mechanism the metaphor of four elements works used by personality description. It is based on the theory of conceptual metaphor, on the categorization and the theory of prototypes and on the theory of folk models. Empirically it is devoted to these research goals: 1. To find out what meaning are the strongest atributed to each element and to map systematically their semantic space. 2. To contribute to the operationalization of the elements, to deepen the conceptual and content validity of the test Four Elements and to support significantly the theoretical-empirical base of the four elements as a metaphor of personality description in psychology. 3. To find out relations between the concept of elements and other personality conceptions represented by standardized personality tests. A semantic diferential, a list of personality descriptors (adjectives) and personality tests (Four Elements, MBTI, EPQ-R, NEO) were used for data collection. The results shows significant consensus among meanings atributed to each element, esp. in case of fire and earth, and significant relations among dimensions of the personality tests.
Design of communication network infrastructure in outbuildings of primary school
Srnec, Jan ; Sedlák, Petr (referee) ; Novotný, Vít (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to elaborate complete project of data cabling infrastructure for new primary school building in Židlochovice town. This thesis is based on the building plan and requirements of the owner. This project includes technical documentation and budged.

National Repository of Grey Literature : 93 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 Srnec, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.