National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Českodubsko area in the prehistory and early medieval
Spěšná, Hana ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Klír, Tomáš (referee)
The presented thesis deals with prehistoric and early medieval settlement in the Český Dub region. The main aim is to describe finds belonging to different archaeological periods and cultures from the Palaeolithic to the Early Middle Ages (until the 12th century), which mostly come from the surface collection. The attention was mainly focused on the collections deposited in Podještědské muzeum in Český Dub. More information was obtained from the published literature and some new data, about the settlement, was acquired from the authorʼs surface survey. Based on the available information, a catalogue, which contains all the archaeological sites and finds dated until the 12th century, was compiled. The work is accompanied by maps of finds, belonging to certain archaeological periods and by a picture catalogue of chipped and polished stone industry. Keywords: North Bohemia - Podještědí - Český Dub Region - settlement - prehistory - Early Middle Ages
The Českodubsko area in the prehistory and early medieval
Spěšná, Hana ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Klír, Tomáš (referee)
The presented thesis deals with prehistoric and early medieval settlement in the Český Dub region. The main aim is to describe finds belonging to different archaeological periods and cultures from the Palaeolithic to the Early Middle Ages (until the 12th century), which mostly come from the surface collection. The attention was mainly focused on the collections deposited in Podještědské muzeum in Český Dub. More information was obtained from the published literature and some new data, about the settlement, was acquired from the authorʼs surface survey. Based on the available information, a catalogue, which contains all the archaeological sites and finds dated until the 12th century, was compiled. The work is accompanied by maps of finds, belonging to certain archaeological periods and by a picture catalogue of chipped and polished stone industry. Keywords: North Bohemia - Podještědí - Český Dub Region - settlement - prehistory - Early Middle Ages
Early medieval settlement in Kolín region
Spěšná, Hana ; Klír, Tomáš (referee) ; Sláma, Jiří (advisor)
Raně středověké osídlení Kolínska (menší území než dnešní vymezení) bylo naposledy celistvě zpracováno Františkem Dvořákem v roce 1936 a dnes si již opět zasluhuje pozornost. Vytvořený katalog raně středověkých lokalit a nálezů z Kolínska slouží jako pramenná základna pro další studium. Na mapách jednotlivých období je patrné, že se osídlení po celou dobu raného středověku soustředilo v blízkosti dvou hlavních vodních toků Labe a Výrovky. Sledovaným územím, především v mladší době hradištní, vedly obchodní stezky. Kolínsko bylo důležitou politickou i náboženskou oblastí zájmu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.