National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
End-to-End Speech Recognition for Low-Resource Languages
Sokolovskii, Vladislav ; Schwarz, Petr (referee) ; Karafiát, Martin (advisor)
Oblast automatického rozpoznávání řeči začala přijímat end-to-end řešení neuronové sítě pro vytváření rozpoznávačů řeči. Povaha datového hladu těchto typů systémů však umožňuje vytvářet rozpoznávače pouze pro jazyky s velkými zdroji, jako je angličtina, čínština nebo španělština. Ve scénářích s nízkými zdroji je třeba vyvinout některá řešení, která zmírní problém nedostatku dat. Jednou z nejúčinnějších technik je doladění předtrénovaného modelu. Problém se stávajícími přístupy ladění spočívá v tom, že sada tokenů cílového a zdrojového jazyka se obvykle liší. To je důvod, proč předchozí přístupy k učení vícejazyčného přenosu vyžadovaly změnu výstupní vrstvy nebo smíchání tokenů z různých jazyků ve výstupní vrstvě, případně použití univerzální sady tokenů anebo samostatné výstupní vrstvy pro každý jazyk. To je nežádoucí, jelikož sdílení napříč jazyky je v tomto případě latentní a neovladatelné ve výstupním prostoru, když jsou grafémy specifické pro daný jazyk disjunktní. Proto tato práce navrhuje mapování tokenů do společné sady před začátkem předtréninku. Stávající řešení spočívá v transliteraci zdrojového jazyka do cílového, novým přístupem je romanizace, kde je sada tokenů cílového jazyka romanizována tak, aby odpovídala anglické abecedě. Následně lze diakritiku z romanizovaných hypotéz obnovit pomocí dalšího modelu obnovy. To má výhodu ve zvýšení sdílení v prostoru výstupního grafému.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.