National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Incidence and management of muscle imbalances in physically active and inactive populations: Objective rehabilitation solutions for populations with nonspecific back pain
Šmejkal, Jiří ; Zeman, Václav (advisor) ; Topolčan, Ondřej (referee) ; Kálal, Jan (referee)
v anglickém jazyce: Incidence and management of muscle imbalances in physically active and inactive populations: Objective rehabilitation solutions for populations with nonspecific back pain Summary Totally 258 patients with chronic low back pain aged 51,5 +8,4 years were treated for three weeks in the Rehabilitation Centre focused on lumbar back pain. We observed incidence of muscle dysbalances and accomplished their exact objectiveness using the Tergumed system. We tried to compare and solve their mutual influence during the rehabilitation treatment. We compared differences between physically active and physically inactive population, the impact of total motivation,age and other factors on the improvement of strenght, motion, dysbalances and total pain relief.Significant improvement of movement and muscle strenght p <0,001 were documented on the Tergumed in three weeks.The physically active population and patients motivated.by using the Tergumed preferred active exercises to passive therapy. We also observed improvement in finger-floor distance and reduction of pain, documented by the visual analogue scale, decrease in body weight and cholesterol level (p <0,001). In three- week observation nor significant changes in muscle dysbalance, neither their differences according to sex,age ,chronical...
Jaroslavice – place in the landscape
Šmejkal, Jiří ; Galeová, Nicol (referee) ; Ponešová, Barbora (advisor)
The theme of this diploma thesis is the architectural study of the complex of the Farm of 3D Printers in Jaroslavice. The technology of 3D printing at its speed of development has far outweighed the response to its needs. It lacks a new systematically planned building typology corresponding to the requirements of farms. Farms adapt to the spaces. The main aim of the work is to introduce the possibility of turning the situation and adapting the premises to the farms. The thesis follows the urban design of the restructuring of the Jaroslavice landscape elaborated in the previous semester. The project respects established principles at microregion level in the form of emphasis on self-sufficiency, population integrity or the use of current technologies. The land is located on the southern part of Jaroslavice. There are 3 agricultural buildings located on the property, which until 2010, when a photovoltaic power plant was built, operated in conjunction with a neighboring agricultural court. After the power plant was built, the bonds were irreversibly broken. Buildings are in a very poor condition and mutual cooperation no longer works. The existing solution replaces and shows the possibility of using solar energy in a different way. Thus, the construction cartridge works with a hybrid typology where the 3D production area is combined with the maximum solar gains of the photovoltaic panels. Generative methods have been used to design dominantly either for finding a form in terms of achieving maximum solar gains or after verifying the efficiency of the structure. The proposal has several scenarios of possible development. There are four different stages of growth and the linkage of production areas. Printers are able to replicate themselves at such a rate that they can expect rapid growth. The proposal uses controlled growth methods to simulate complex development under the conditions of maximum solar radiation. Visual distraction and overheating are also solved by atypical sunsets on the exterior façade. Thin-film photovoltaic panels are used on the sun, so it is able to produce electricity besides the shield. The energy-efficient shape along with the great advantage of the layout solution, instead of the corridor disposition, is a basic cell on the central plan view. This makes it possible to control and operate more of the machines more efficiently. The production site forwards counts full robot automation.
Lev Gumil'ëv's Philosophy of History
Šmejkal, Jiří ; Nykl, Hanuš (advisor) ; Tumis, Stanislav (referee)
This bachelor thesis is dedicated to philosophy of history of Lev Nikolaevich Gumilev and to his so called theory of ethnogenesis and passionarity. At the beginning I will concisely introduce work and life of this thinker and afterwards I am going to focus on incentives that preceded the main theory of L. N. Gumilev. I will also shortly introduce the Eurasian movement. Main part of this work will deal with theory of ethnogenesis and its application on history of nations.
Incidence and management of muscle imbalances in physically active and inactive populations: Objective rehabilitation solutions for populations with nonspecific back pain
Šmejkal, Jiří ; Zeman, Václav (advisor) ; Topolčan, Ondřej (referee) ; Kálal, Jan (referee)
v anglickém jazyce: Incidence and management of muscle imbalances in physically active and inactive populations: Objective rehabilitation solutions for populations with nonspecific back pain Summary Totally 258 patients with chronic low back pain aged 51,5 +8,4 years were treated for three weeks in the Rehabilitation Centre focused on lumbar back pain. We observed incidence of muscle dysbalances and accomplished their exact objectiveness using the Tergumed system. We tried to compare and solve their mutual influence during the rehabilitation treatment. We compared differences between physically active and physically inactive population, the impact of total motivation,age and other factors on the improvement of strenght, motion, dysbalances and total pain relief.Significant improvement of movement and muscle strenght p &lt;0,001 were documented on the Tergumed in three weeks.The physically active population and patients motivated.by using the Tergumed preferred active exercises to passive therapy. We also observed improvement in finger-floor distance and reduction of pain, documented by the visual analogue scale, decrease in body weight and cholesterol level (p &lt;0,001). In three- week observation nor significant changes in muscle dysbalance, neither their differences according to sex,age ,chronical...
Christian values in relation to the life of an adolescent
Šmejkal, Jiří ; Rethmann, Albert-Peter (advisor) ; Ovečka, Libor (referee)
Resumé ŠMEJKAL, Jiří. Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže Diplomová práce Diplomová práce Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže je koncipována jako pracovní materiál pro terapeuty, kněze a další pomáhající profese. Vycházím ze svých zkušeností poradenské praxe v oblasti osobnostního rozvoje a řešení konfliktních situací. Zaměřuji se na problematiku dospívajících a jejich potřeby zvládnout své osobní problémy, vyplývající z disharmonických rodinných vztahů a z různorodých negativních podnětů současné společnosti. Cílem práce je zviditelnit různorodost vlivů na utváření názorů dospívajících a současně nabídnout způsob, jak vytipovat a vybrat vhodné morální hodnoty křesťanského etosu, pro potřeby podpůrného rozhovoru s dospívajícím. V první kapitole vymezuji pojmy hodnota, morální princip a morální norma. Dále navrhuji základní kriteria, která musí být splněna, aby navrhované hodnoty byly přijaty. Téma doplňuji o pohledy hodnotové filosofie, křesťanské antropologie a morální teologie. V závěru kapitoly se zamýšlím nad morálním jednáním člověka ve vztahu ke svobodě a dobru. Ve druhé kapitole shrnuji poznatky současné psychologie o významu a funkci rodiny a jak ovlivňuje své jednotlivé členy. Následně uvádím, jaký význam rodině přikládá křesťanství. V třetí kapitole se zabývám vývojem...
The storage of food cereals
SMEJKAL, Jiří
The aim of this work was to evaluate the effect of storage in the enterprise as Zemke Kožlí the quality of food grains. Results of quality criteria which were in wheat moisture content , density , Zeleny test , N - substances , gluten, falling number, impurities , and malting barley moisture , overflow grains of 2.5 mm sieve , foreign seeds , cloth , damaged grains , grains fall below 2.5 mm sieve , germination , N - substances dusky peaks were processed into tables and graphs. It was demonstrated greater suitability of food grain storage in silos unlike the hall and loft storage .
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Tomášková, Ivana ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Špaček, Filip ; Simanov, Vladimír ; Vyskot, Ilja ; Bartoš, Zdeněk ; Navrátil, Petr ; Holuša, Jaroslav ; Smejkal, Jiří ; Macků, Jaromír
Předmětem dílčí zprávy za rok 2002 jsou porostní typy hospodářského souboru 55 (svěžích a bohatých jedlových bučin). Postupnými kroky byly zpracovány následující části: 1. analýza dynamiky dílčích funkčních potenciálů dle porostních typů HS 55, 2. věcná náplň rámcových směrnic hospodaření pro polyfunkční (ve staré terminologii hospodářský) les včetně diferencovaných funkcí, 4. analýza současného zastoupení deklarovaných funkcí HS 55, 5. modelové těžebně-dopravní technologie včetně přímých nákladů na odvozním místě.
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Tomášková, Ivana ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Špaček, Filip ; Simanov, Vladimír ; Vyskot, Ilja ; Bartoš, Zdeněk ; Navrátil, Petr ; Smejkal, Jiří ; Macků, Jaromír
Koncepce projektu vychází z exaktních stanovení funkčních potenciálů lesů, jejich reálných efektů a dopadů na efekty celospolečenských funkcí. Postup řešení: stanovištní a kriteriální determinace, systémové interakce biometrických dat, reálné potenciály a efekty funkcí, synergie v aktuálním stavu lesů, věcná predikce systémových lesnických opatření, modifikace polyfukčních lesnických hospodářských intervencí,dopady na společenské funkční požadavky. Využití projektu pro podklady pro koncepci funkčně integrovaného hospodaření s důkazy národohospodářskými a lesopolitickými, metody hospodaření, díla lesního hospodářského plánování, podklady nové kategorizace lesů, konkrétní řešení pro modelový hospodářský soubor a vybrané porostní typy. Součástí zprávy jsou rámcové směrnice ve dvou variantách.
The grain storage in ZEMKO Kožlí a.s.
SMEJKAL, Jiří
This bachelor thesis deals with problems of grain storage. It describes the situation and solves the grain storage in agricultural company ZEMKO Kožlí a.s. in light of economy and ecology.

See also: similar author names
14 SMEJKAL, Jiří
8 Smejkal, Jakub
21 Smejkal, Jan
2 Smejkal, Jaroslav
8 Smejkal, Josef
21 ŠMEJKAL, Jan
8 Šmejkal, Jakub
21 Šmejkal, Jan
14 Šmejkal, Jiří
8 Šmejkal, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.