National Repository of Grey Literature 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Appellation of origin, geographical indication
Libich, Luboš ; Slováková, Zuzana (advisor) ; Eichlerová, Kateřina (referee)
62 Designations of origin and geographical indications Resumé This thesis as an introduction briefly indicate subject which was chosen to deal with. There are determined objectives which author wanted to achieve. Following content is excursion to the history of law regulation of those institutes and definition of legal terms used in this thesis showing mutual differences. Main subject of interest in this thesis are rights of designation of origin, including geographical indication protected by different legal adjustments. This survey is performed in Czech system of law, international multilateral agreements, international bilateral agreements and law of the European Communities. Following two chapters are oriented more in detail of law of the European Communities. Partly there is anatomized comparison of regulation in protection of agricultural and alimentary products restricted by the Council (EC) regulation no. 510/2006, on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs with regulation no. 509/2006, on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed. Upon it deals with concrete contradiction in level of solving complication, set by entered objection against registration of indication of geographical origin to the...
Industrial designs
Moravcová, Anna ; Slováková, Zuzana (advisor) ; Eichlerová, Kateřina (referee)
62 stanoviska všemi zúčastněnými stranami je nesnadný úkol. Zvláště v zemích, kde má automobilový průmysl silnou pozici, tedy i v ČR, bude upřednostňováno tradiční řešení ochrany náhradních dílů průmyslovými vzory. Takové řešení jde sice proti liberalizaci trhu, podle mého názoru ovšem skutečnost, že lze náhradní díly chránit průmyslovým právem, může lépe motivovat přihlašovatele k vývoji kvalitního designu a tím i k rozvoji příslušného průmyslového odvětví. Domnívám se, že ke změně současného stavu, kdy úprava je v členských zemích EU roztříštěná, v nejbližší době nedojde. Zvláště za probíhající hospodářské krize jsou tyto otázky citlivé: nedošlo by přijetím návrhu k poškození automobilového průmyslu? Svůj postoj k budoucímu vývoji právní úpravy průmyslových vzorů v Evropě vyjádřila Komise Evropských společenství ve svém Sdělení75 z července 2008: "Systém vzorů Společenství byl zahájen v roce 2003 a poté, co ES přistoupilo v roce 2008 k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, nabízí v současnosti možnost ochrany ve třetích zemích. Ačkoliv vnitrostátní právní předpisy v oblasti vzorů byly do značné míry harmonizovány směrnicí o průmyslových vzorech, soudržnější systém na jednotném trhu by zajistilo přijetí návrhu liberalizace následného trhu náhradních dílů. Vzhledem k...

National Repository of Grey Literature : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.