National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Legal Aspects of the UN Reform with the Main Focus on the Sanctions of the Security Council
Slavíček, Tomáš ; Hýbnerová, Stanislava (advisor) ; Ondřej, Jan (referee)
Je nutné podtrhnout, že OSN je univerzální, mezivládní organizace, primárně určená k ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti, což odráží Charta v řadě ustanovení. Od samého počátku některá z nich (zejména Kapitola VII) vyvolávala řadu kontraverzí. Pokusy o reformu provází OSN a její statut od jejich zrodu. V práci této otázce věnuji příslušnou kapitolu. Skutečnost, že většina návrhů nepřekročila negociační fázi, svědčí ve prospěch jiných postupů, které činí z OSN, její Charty a příslušných orgánů živý mechanismus. V práci jsem se pokusil tyto procesy, spojené s činností Rady bezpečnosti, identifikovat a blíže objasnit. Z tohoto důvodu jsem se prioritně soustředil na proces praktického uplatňování sankcí Rady bezpečnosti, a to jak v období studené války, tak i v postbipolární éře. Ta přinesla řadu mocensko - politických a bezpečnostních změn, což vyjadřuje i reforma sankčního mechanismu. V práci jsou uvedeny jak sankce rady Bezpečnosti bez použití síly realizované od počátku 90tých let, tak i návrhy de lege ferenda na jejich novou koncepci, zpracované několika členskými státy. Tento vývoj od tzv. plošných sankcí k cíleným opatřením postihujícím především osoby a instituce v postavení orgánu státu představuje novou kvalitu sankční složky, k jejímuž uplatnění má Rada bezpečnosti mandát daný Chartou OSN....
Game 3D engine for Windows Phone 7
Slavíček, Tomáš ; Sýkora, Ondřej (advisor) ; Ježek, Pavel (referee)
In this work, we implement a library for easier development of games for the Windows Phone 7 platform. We analyze the environment of mobile phone development and discuss what features should the 3D game engine include. We propose the hierarchy of the project, its components are described and implemented. The engine supports efficient management of objects in the scene. It provides functionality to improve the visual appeal of the games, especially displaying of transparency and shadows. The algorithms are chosen and implemented with respect to the limited performance of the mobile devices. The capabilities of the engine are demonstrated on a sample game project.
The analysis of czech serials' presentation during their introductory campaign in the prited media
Slavíček, Tomáš ; Reifová, Irena (advisor) ; Jirák, Jan (referee)
"The analysis of czech serials' presentation during their introductory campaign in the prited media" is a title of this diploma thesis. The main aim is to answer the questions "Which characteristics of serials'contents, if any, are emphasized and preferred by the television channels through the chosen press?" and "How are the serials presented within the particular editorial contents?" The serials are Insuring Happiness I, II and Family Bonds I and the printed media are Magazines DNES/Pátek/Právo. The diploma thesis is divided into three main parts. Theoretical part considers the history of audience analysis, through its passive concept to the conception of active audience. This part then deals with "cultural studies" and the work of their two represenatives - Stuart Hall and explanation of encoding/decoding and David Morley with his monograph "The Nationwide Audience". The chapters concerning the definiton of "introductory campaign", chosen serials and printed media also take part in a theoretic part. In its methodical part the diploma thesis focuses on content analysis and two different approaches to analysis - quantitative and qualitative. Analytical part involves the qualitative research itself. At first the procedure and all of its components are defined. Then the found units of research are...
Data processing in real-time fMRI neurofeedback
Bečička, Martin ; Slavíček, Tomáš (referee) ; Lamoš, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá digitálním filtrováním dat získaných z fMRI neurofeedbacku v reálném čase. Práce analyzuje dosavadní řešení používané v CEITEC MU, se zaměřením na zkrácení prodlení na začátku každého neurofeedback bloku, které je způsobeno digitálním filtrováním. Dosavadní řešení používá, hlavně pro jeho online a vyhlazovací vlastnosti, nelineární Kalmánův filtr. Analýzou 150 průběhu fMRI neurofeedback sezení byla zjištěna dolní hranice, kterou nelineární Kalmánův filtr potřebuje k naučení. Počet potřebných vzorků je významně menši než je nastaveno v dosavadním řešení. Další možnosti zkrácení prodlení byly prozkoumány a klouzavý průměrovací filtr byl vybrán jako optimální kompromis mezi dobou prodlení, zpoždění filtru a jeho vyhlazovacími vlastnostmi.
Rosicrucianism
Slavíček, Tomáš ; Veverková, Kamila (advisor) ; Javor, Martin (referee)
This thesis is based on several chapters, which, after introducing the basic information, go deeper into the topic and develop it further. In the introduction, I am interested in the genesis of terms used in the work. I analyze their different etymology and geographical use and understanding. Here is a section dealing with the background of rosicrucianism, which freely translates into prominent figures and central writings. The work concludes with introducing the orders and their current activities on the territory of the Czech Republic.
Analysis of the company Lidl from the perspective of marketing strategy and day-to-day operations
Slavíček, Tomáš ; Chylíková, Hana (advisor) ; Drozen, František (referee)
The focus of this bachelor's theses lies on an analysis of the company Lidl from the perspective of marketing and day to day operations. The purpose of this study is to investigate the effects of activities and corporate politics on the overall performance of the said company. Among the methods used are for instance analysis, analogy and observation. Lidl is a German discount retailer which specializes in selling both food and non-food merchandise. This thesis is divided into 3 main chapters to distinguish among theoretical basis, company Lidl and its approach toward the given aspects and practical part. The first chapter investigates first, into marketing policies and second, into management, both of which are necessary for the comprehension of the specifics of retail business. Second chapter follows the outline of the first and provides an insight how the company Lidl handles some of the problems that it faces and identifies which approaches are most suitable for Lidl. A conducted interview with Martina Pečená (more 10 years of experience as a Store Manager in Dobříš) counts among the most critical and influential part in development of this chapter. Final chapter aims at analysis of a survey; its primary objective being investigation of market opinions of the Lidl customers. Furthermore, it provides a PEST analysis in the context of panned expansion in the USA and finalizes with SWOT analysis, where the gathered information is processed and evaluated. Final remarks specify the strengths that made the company Lidl what it is today with the market position in TOP 10 discounters.
Ethics and morality
Slavíček, Tomáš ; Hogenová, Anna (advisor) ; Blažková, Miloslava (referee)
1 Abstract This thesis deals with philosophical concept of morality and ethics and their evolution over time. The introduction focuses on the precise definition of these terms. This work depicts the development of morality and ethics from ancient times through the medieval and modern, to the ethical systems of the 19.century and 20.century. Each period is organized into chapters and briefly characterized then I focus on at least two main streams nor two main leaders and their ideas. The work is more emphasized on contemporary ethical issues and their solutions in relation to philosophy.
Game 3D engine for Windows Phone 7
Slavíček, Tomáš ; Sýkora, Ondřej (advisor) ; Ježek, Pavel (referee)
In this work, we implement a library for easier development of games for the Windows Phone 7 platform. We analyze the environment of mobile phone development and discuss what features should the 3D game engine include. We propose the hierarchy of the project, its components are described and implemented. The engine supports efficient management of objects in the scene. It provides functionality to improve the visual appeal of the games, especially displaying of transparency and shadows. The algorithms are chosen and implemented with respect to the limited performance of the mobile devices. The capabilities of the engine are demonstrated on a sample game project.
Legal Aspects of the UN Reform with the Main Focus on the Sanctions of the Security Council
Slavíček, Tomáš ; Hýbnerová, Stanislava (advisor) ; Ondřej, Jan (referee)
Je nutné podtrhnout, že OSN je univerzální, mezivládní organizace, primárně určená k ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti, což odráží Charta v řadě ustanovení. Od samého počátku některá z nich (zejména Kapitola VII) vyvolávala řadu kontraverzí. Pokusy o reformu provází OSN a její statut od jejich zrodu. V práci této otázce věnuji příslušnou kapitolu. Skutečnost, že většina návrhů nepřekročila negociační fázi, svědčí ve prospěch jiných postupů, které činí z OSN, její Charty a příslušných orgánů živý mechanismus. V práci jsem se pokusil tyto procesy, spojené s činností Rady bezpečnosti, identifikovat a blíže objasnit. Z tohoto důvodu jsem se prioritně soustředil na proces praktického uplatňování sankcí Rady bezpečnosti, a to jak v období studené války, tak i v postbipolární éře. Ta přinesla řadu mocensko - politických a bezpečnostních změn, což vyjadřuje i reforma sankčního mechanismu. V práci jsou uvedeny jak sankce rady Bezpečnosti bez použití síly realizované od počátku 90tých let, tak i návrhy de lege ferenda na jejich novou koncepci, zpracované několika členskými státy. Tento vývoj od tzv. plošných sankcí k cíleným opatřením postihujícím především osoby a instituce v postavení orgánu státu představuje novou kvalitu sankční složky, k jejímuž uplatnění má Rada bezpečnosti mandát daný Chartou OSN....
Analyse and Design of Information System to Register and Controlling of Orders
Kintr, Lukáš ; Slavíček, Tomáš (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
The main content of this thesis is a brief analysis of the current state of all information systems in the advertising company Farao Ltd., thorough analysis of the IS in the area of register and controlling of orders. Based on these analyzes are presented possible solutions to the current situation, including the analytical solution of the creation a system right to the needs of the company and its subsequent implementation. Another important chapter is the evaluation and selection of an optimal solution that takes into accounts both functional (technical) aspect, and economic efficiency of invested money.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Slavíček, Tobiáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.