National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Corporate social responsibility and its influence on the image of the company
Slapničková, Zuzana ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Vysekalová, Jitka (referee)
Analýzou konceptu CSR dojdeme k tomu, že společensky odpovědné chování podniků je celkový koncept chování podniku, které je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a trvale udržitelné spotřeby, podniky jej aplikují dobrovolně, ne na základě zákonů, směrnic či nařízení. Podnik provozující své podnikání dle konceptu CSR musí brát v úvahu oblast ekonomickou, společenskou a oblast životního prostředí, tedy tři pilíře CSR. Image je obrazem, který si vytváříme o skutečných i imaginárních vlastnostech produktu nebo značky, i představou o potřebách, které může uspokojit. Dodržování konceptu CSR je klíčové pro dosažení dobré reputace a pozitivního image firmy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.