National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat podmínky a přístupy k regeneraci nevyužitých ploch a dát praktický návod k nakládání s nimi. Všeobecně tedy chybí propojení popisných a inventarizujících studií s těmi, které by navrhovaly řešení rekonverze. Hlavním cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupu při přípravě projektů znovuvyužití či rekonverzí nevyužitých ploch zejména s ohledem na zlepšení životního prostředí v sídlech. Studie se věnuje problematice brownfields, jejichž potenciální budoucí využití nemusí přinášet významný komerční efekt. Jde o nemovitosti obtížně komerčně využitelné ležící v nevýhodných polohách a lokalitách. Řešení transformace brownfields v těchto případech nemůže být prioritně založené na ekonomickém zhodnocení nemovitostí a ploch. Hlavní užitek vyplývá ze samotného odstranění zdevastovaných a nevyužitých staveb a z funkční transformace ploch. Proto je důraz kladen na areály ležící přímo v jádrech obcí. Současně podstatnou roli hraje možnost využití území pro doplnění vybavenosti území, rozšíření ploch zeleně, sportu atd. Naznačené možnosti transformace vzhledem k tomu, že nebudou generovat výnosy, nejsou samofinancovatelné. Proto je třeba rozvíjet ty z budoucích možností využití, které mohou být předmětem dotací při realizaci nebo provozování; hlavním zdrojem těchto příjmů může být samospráva, státní správa, případně jiné veřejné subjekty. Současně není vyloučen podíl soukromého sektoru, který však z výše uvedeného principu nebude schopen razantnějšího zapojení. Získané poznatky by měly sloužit k vytvoření návodu, který by měl zahrnout návrh na doplnění existujících nástrojů a metod řešení této problematiky. Výsledek práce by měl být dále rozpracován v metodice určené pro zainteresované činitele, zejména obce.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
II. díl závěrečné zprávy tvoří tyto části: Monitoring vybraných nevyužitých ploch (charakteristika okresu Děčín, základní vymezení, struktura databáze, způsob zjišťování informací), Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie (úprava a doplnění prvotního souboru brownfields, širší výběr brownfields pro modelové studie, užší výběr lokalit) a Modelové studie (Areál bývalého podniku BYTEX B ve Šluknově, Bývalá škola v Rumburku, Část zemědělského areálu ve Verneřicích).

See also: similar author names
2 Slánská, Veronika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.