National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Secure Provisioning of IoT Devices
Rusiňák, Petr ; Hujňák, Ondřej (referee) ; Malinka, Kamil (advisor)
S ohledem na stále rostoucí počty prodaných IoT zařízeních se postupně začínají objevovat projekty, ve kterých jsou IoT zařízení použity ve stovkách až tisících. Tyto projekty však z časových důvodů neumožňují ruční konfiguraci každého zařízení zvlášť, čímž vzniká poptávka po protokolech, které dokáží rychle, ale přitom i bezpečně, nastavit nové IoT zařízení. Cílem této práce je vytvořit protokol, který umožní automatický přenos přihlašovacích údajů k Wi-Fi síti do nově zakoupeného IoT zařízení. Navržený protokol používá speciální konfigurační zařízení, ve kterém budou uloženy přihlašovací údaje všech zařízeních kompatibilních s tímto protokolem v rámci dané administrativní domény, a které bude poskytovat tyto přihlašovací údaje nenakonfigurovaným IoT zařízením za předpokladu, že je možné ověřit jejich identitu. K ověření identity nenakonfigurovaných zařízení je použita asymetrické kryptografie. Protokol byl implementován pomocí IoT zařízeních ESP32, přičemž ke komunikaci mezi nenakonfigurovanými je využit nespojovaný komunikační protokol ESP-NOW.
Identifying Entity Types Based on Information Extraction from Wikipedia
Rusiňák, Petr ; Otrusina, Lubomír (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
This paper presents a system for identifying entity types of articles on Wikipedia (e.g. people or sports events) that can be used for identifaction of any arbitrary entity. The~input files for this system are a list of several pages that belong to this entity and a list of several pages that do not belong to this entity. These lists will be used to generate features that can be used for generation of the list of all pages belonging to this entity. The fatures can be based on both structured information on Wikipedia such as templates and categories and non-structured informations found by the analysis of natural text in the first sentence of the article where a defining noun that represents what the article is about will be found. This system support pages written in Czech and English and can be extended to support other languages.

See also: similar author names
1 Rusiňák, Peter
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.