National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Web Application for Graphical Visualization of Geospatial Time Series
Rykala, Kryštof ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.
Usability Improvement of Geovisto Library
Koscielniak, Tomáš ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
This thesis aims to improve the user interface of Geovisto library, used for geospatial visualization. This is achieved by identifying issues using user testing and designing a solution for them. These solutions were implemented, and the second user testing tested their benefit. The result of the thesis is expanding the library with legends, units for numerical values, and tools for visualization of metadata, which all improve the user experience when using the library. Another result is a standalone web presentation of the library, its tools, and data miner.
Programming Abstraction of Geovisto Library
Chládek, Martin ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The purpose of this thesis is to create an extension of the Geovisto library, which aims to make the visualization and presentation of geographic data in modern web applications easier. This work analyzes possible integrations with popular web UI frameworks and design extensions that help integrate the tool within client projects. The goal is to develop an abstraction for the core and other modules of the Geovisto library, which enables declarative configuration of visualized map layers by users of the abstraction code. The implemented extension consists of a set of predefined configurable React components. Using the components makes it possible to initialize the map view and dynamically change the rendered content. The solution is exported as a separate library and was created using mainly the technologies React and TypeScript.
Information System for Management of Geographical Data Visualizations
Grossmann, Jan ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The goal of this this is to create an information system for the visualization of geographical data. The main idea is to allow users to create visualizations with their own geographical data, which they can either import from files or directly attach their own database system as a source of data and make use of the data in real-time. The result will be a new web information system that will act as a point of contact between users, geographical data, and visualizations.
Programming Abstraction of Geovisto Library
Chládek, Martin ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The purpose of this thesis is to create an extension of the Geovisto library, which aims to make the visualization and presentation of geographic data in modern web applications easier. This work analyzes possible integrations with popular web UI frameworks and design extensions that help integrate the tool within client projects. The goal is to develop an abstraction for the core and other modules of the Geovisto library, which enables declarative configuration of visualized map layers by users of the abstraction code. The implemented extension consists of a set of predefined configurable React components. Using the components makes it possible to initialize the map view and dynamically change the rendered content. The solution is exported as a separate library and was created using mainly the technologies React and TypeScript.
Usability Improvement of Geovisto Library
Koscielniak, Tomáš ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
This thesis aims to improve the user interface of Geovisto library, used for geospatial visualization. This is achieved by identifying issues using user testing and designing a solution for them. These solutions were implemented, and the second user testing tested their benefit. The result of the thesis is expanding the library with legends, units for numerical values, and tools for visualization of metadata, which all improve the user experience when using the library. Another result is a standalone web presentation of the library, its tools, and data miner.
Web Application for Graphical Visualization of Geospatial Time Series
Rykala, Kryštof ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.
Information System for Management of Geographical Data Visualizations
Grossmann, Jan ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
The goal of this this is to create an information system for the visualization of geographical data. The main idea is to allow users to create visualizations with their own geographical data, which they can either import from files or directly attach their own database system as a source of data and make use of the data in real-time. The result will be a new web information system that will act as a point of contact between users, geographical data, and visualizations.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.