National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Apache module for the DoS attack mitigation
Ruman, Róbert ; Sikora, Marek (referee) ; Jurek, Michael (advisor)
Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C pomocou programu VS Code. Po vytvorení modulu sme vykonali viacero testov na získanie údajov, aby sme mohli náš modul porovnať s už existujúcimi modulmi apache. Porovnaním výsledkov testov sme dospeli k záveru, že náš modul dokáže zmierniť oba typy útokov. Výsledky testov sú vizualizované pomocou grafov v prílohe.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.