National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Applicability of Low-Cost Picosatellites
Roman, Maroš ; Zamazal, Michal (referee) ; Povalač, Aleš (advisor)
Tato práce zkoumá využitelnost platforem picosatelitů nebo femtosatelitů ve vzdělávání. Popisuje se zde návrh femtosatelitové platformy jménem Femtostrat-1, která může sloužit jako vzdělávací nástroj pro univerzitní laboratorní cvičení. Platforma je navržena tak, aby obsahovala všechny systémy, které se očekávají na skutečné satelitní platformě. Jsou probírány možnosti využití této platformy, včetně různých metod vypuštění nebo různých komunikačních standardů. Navíc tato práce práce popisuje návrh a realizaci letového modelu Femtostrat-1. Na závěr je popsán stratosférický testovací let Femtostrat-1 a výsledky tohoto letu.
Drones (UAVs) Used in the Commercial Sector
Roman, Maroš ; Krhutová, Milena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace.
Drones (UAVs) Used in the Commercial Sector
Roman, Maroš ; Krhutová, Milena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace.

See also: similar author names
3 Roman, Martin
8 Roman, Matej
8 Roman, Matěj
4 Roman, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.