National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Pressure monitor for microfluidic systems
Romaňák, Adam ; Sekora, Jiří (referee) ; Čmiel, Vratislav (advisor)
The diploma thesis deals with measuring pressure in microfluidic systems. The theoretical part of the work is devoted to microfluidics, pressure in liquids, pressure measurement, distribution of pressure sensors, and their specifications. Then follows the hardware and software solution of the measuring system for measuring the pressure in the microfluidic system using microprocessor technology. The practical part covers the hardware and software implementation of the measuring system.
Means of direct content monetization for creators of written content in Czech Republic
Romaňák, Adam ; Orhan, Mehmet A. (advisor) ; Lütke Notarp, Ulrike (referee)
This study examines how independent writers in Czechia operate at the intersection of creative processes and management of their writing ventures. With a leading set of research questions, this paper delves into the array of contemporary methods and tools used for monetization, considers their influence on content creation, explores the relation to underlying motivations of writers and investigates the current intermediary landscape in the field. As a first academic probe into the topic in the country, the research introduces key concepts and then takes the inductive approach of a qualitative study conducting 7 in-depth interviews with local independent creators and employing grounded theory for the data analysis. The themes emerging from the research of this population sample suggest that local independent writers exhibit a high degree of resourcefulness in their monetization strategies as they combat inherent uncertainties of their vocation. They are also mainly driven by intrinsic motivations in their creation, and while they enjoy a great deal of creative freedom thanks to their independent status attained by often becoming self-publishers, the findings show that the traditional intermediaries such as publishing houses remain highly relevant in the field.
Anamnesis of health condition before and after endurance sport performance
Romaňák, Adam ; Korvas, Pavel (referee) ; Chlíbková, Daniela (advisor)
The work is devoted to the types of injuries, illnesses and symptoms associated with the endurance performance in cycling and running. The theoretical part deals with the most common diseases and injuries of cyclists and runners. In the second part of the thesis, there is a statistical analysis of data obtained from athletes in the form of a questionnaire. Focused on a comparison of health condition before and after ultra-endurance sport performance.
The use of behavioral economics principles for state governance
Romaňák, Adam ; Báča, Ladislav (advisor) ; Vranka, Marek (referee)
Bakalářská práce "Využití principů behaviorální ekonomie v prostředí státní správy" popisuje teoretické poznatky z oboru behaviorální ekonomie, jehož cílem je zlepšit proces lidského rozhodování a jeho důsledky. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se autor zabývá historickým vývojem a současností behaviorální ekonomie, definuje stěžejní vysvětluje potenciál využití v každodenní praxi státní správy upozorňuje na rizika a omezení těchto aplikací. druhé části jsou tyto teoretické poznatky sledovány případové studii mapující projekt ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy cílem dosáhnout lepší platební morálky provozovatelů dopravních vozidel v rámci přestupkových řízení Praktická část také obsahuje analýzu výsledků tohoto projektu, která v měřeném období neprokázala zásadní vliv implementovaných technik na platební chování provozovatelů

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.