National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Ecologic aspects of product labelling
Mikešová, Veronika ; Hadrabová, Alena (advisor) ; Remtová, Květoslava (referee)
This thesis analyzes systems of product labeling. The aim is to assess the current state of the product labeling and may propose possible improvements. It brings a description and analysis carried out most of the current product labeling systems used in the Czech Republic. The conclusion provides an analysis of the labeling especially in ecological terms, as well as the shortcomings in the system of labeling, such as lack of propagation, lack of cooperation of providers brand and lack of cooperation of Ministry of the Environment with the providers and lack of standardization and fragmentation.
Ecolabelling
Kováčová, Alena ; Fišerová, Alena (advisor) ; Remtová, Květoslava (referee)
Bakalárska práca s názvom "Označovanie ekologicky šetrných výrobkov" je venovaná označovaniu ekologicky šetrných výrobkov so zameraním na ekoznačenie v Českej republike, resp. na Program označovania výrobkov ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobok".Zaoberá sa jeho pokrokmi,ale i problémami,ktorým musí čeliť.Poukazuje i na miesto ekolabelingu v širšom systéme dobrovoľných environmentálnych značení(predovšetkým na základe delenia Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu).V súvislosti s Európskou úniou ponúka práca informácie o ekoznačke EU-"The Flower".
Ekologické zemědělství v České republice
Tučová, Jana ; Fišerová, Alena (advisor) ; Remtová, Květoslava (referee)
Stále sílící diskuze o vlivu lidského jednání na životní prostředí se dotýká všech oborů lidské činnosti, tedy i zemědělství. Jako alternativa k zemědělství konvenčnímu se v posledních desetiletích vyvíjí zemědělství ekologické, kterému se daří docilovat rovnováhy mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty. V České republice je ekologické zemědělství v současné době zavedeným, ale dále se rozvíjejícím zemědělským systémem, o čemž svědčí skutečnost, že je legislativně upraveno, má fungující kontrolní systém a je finančně podporováno státem. Na druhé straně jsou ekozemědělci s konkrétními problémy vznikajícími v praxi. Jako největší problémy ekologického zemědělství se ukazují příliš složité legislativní podmínky, komplikovaný systém státních dotací, chybějící zpracovatelský sektor, komplikovaná distribuce bioproduktů, nízká úroveň organizovanosti trhu s biopotravinami (svazy, družstva) a v neposlední řadě malý trh s biopotravinami. Řešením by bylo umožnit ekologickým zemědělcům podnikat v prostředí jednoduchých, dlouhodobých, stabilních a transparentních podmínek. Odpovědnost za další vývoj ekologického zemědělství by byla svěřena regionům. Ekologické zemědělství by v regionech mohlo být alternativním řešením nezaměstnanosti, vylidňování venkova, dále slouží k údržbě krajiny a je vhodným systémem hospodaření ve velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných územích.

See also: similar author names
1 Remtová, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.