National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Cogeneration power plant
Ptáček, Martin ; Pospíšil, Jiří (referee) ; Fiedler, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with heat and power supply of the family house, which uses natural gas.The first part reveals cogeneration technology in general, especially cogeneration unit based on gas-engine (internal combustion engine).In the second part, the thesis focuses on energy budget (power-balance sheet) issue. Finally, the third and fourth chapter, deal with particular calculation of usability of cogeneration unit in the small family house. Due to a small final financial difference and large investment costs, with such a low heat and power consumption, this technology is unsuitable for this type of usage.
Influence of gas properties on the IC engine cycle
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Properties of gases forming during combustion process in combustion engine influences the engine efficiency and fuel consumption. Harmful substances are formed during combustion, which could be reduced by combustion optimization. The thesis studies the change of gas properties inside combustion engine during temperature changes. The aim of this thesis is description and creation of models describing thermodynamic cycle of spark ignition engine. The First part of thesis explains basic ideal gas properties and principle of spark ignition engines. Second part deals with description of combustion process and substances, which enters and leaves the process. Created theoretical models are compared to each other during conclusion. Achieved results and created models can be used as foundation for creation of complex programs.
Heat transfer models for spark-ignition engines
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
The subject of this diploma thesis is the creation of a spark ignition thermodynamics model using pressure data measured on the actual engine. The model made in Matlab programming language combines Wiebe function for fuel energy release and Woschni correlation for heat transfer between in-cylinder gasses and cylinder walls. The created model contains compression and expansion stroke only, that's why are conditions at the start of compression and total heat addition calculated by measured pressure data from Skoda 1.0 MPI engine. Creation of transparent model by Matlab scripts enables other users to understand the basics of „zero-dimensional“ thermodynamics models properly, which are used by number of commercial solvers such as GT-Power simulation software. First part of this thesis deals with fundamental laws of heat addition and heat transfer, description of equations for its modelling and application. The major section is devoted to Matlab model, where defined input parameters are mentioned, description of model operation and model parameters influence study. Next parts develops issues of combustion pressure measurement and creation of engine simulation by GT-Power software used for comparison with Matlab model. In the thesis conclusion are simulations and actual engine data differences discussed.
The optimization of melting as a decomposition process for material analysis.
Ptáček, Martin ; Koplík, Jan (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
Fusion is the process in which the sample particles are dissolved in the flux. This is used for the decomposition of substances which under normal conditions do not decompose in acid. For example, silicon, which is a substantial part of cement, is not degraded under standard conditions, so it is fused. Fusion may be in solution or in a pearl. Solution fusing is used for ICP-OES rather than XRF pearls. In addition to the pearl, XRF can also be measured in powder, but it is less accurate. This bachelor thesis deals with decomposition of standards and comparison of measured values with certified values. In the course of the work, samples of the standards were decomposed using several types of fluxes, measured at ICP-OES. The same standards were measured using XRF in the form of pearls. In addition to these two methods, elemental analysis of sulfur content was also performed. These methods were finally compared. From the measured data we can say that the best results are achieved with the ICP-OES method.
Fireplace Inserts
Ptáček, Martin ; Štelcl, Otakar (referee) ; Fiedler, Jan (advisor)
The goal of this thesis is examination of automatic controller in various operating modes on fireplace inlay Venus 12.1.W. The work compares few measurement, always with measurment without automatic controller In this measurements are evaluated the emissions of CO, CO2, oxygen content in the flue duct gasses and the temperature in the flue duct are listed here and the efficiency is calculated for different operating modes. Conclusion contains overall summary of this thesis. At the end there is a search of manufacturers not only in Czech Republic
Sensors for driver assistance systems
Ptáček, Martin ; Čala, Martin (referee) ; Beneš, Petr (advisor)
This bachelor thesis is devoted to vehicle stabilization systems, especially to the Anti-lock Braking System ABS, Anti-Skid Regulation ASR and Electronic Stability Program ESP. The main emphasis is placed on sensors needed for implementation of these systems and their required parameters. Findings learned are applied for the implementation of the stabilization system in the model car of the scale 1:10. The relation between the quality of measured sensor data and quality of the resulting stabilization is analyzed using model platfrom testing.
Evulation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement
Ovesný, Martin ; Ptáček, Martin (referee) ; Solař, Jan (advisor)
This thesis assess the financial situation of the company ELSEREMO, a.s. in the years 2001 to 2005 at the basis of selected methods of the financial analysis. It includes proposals of possible solutions of identified problems which should result in the improvement of financial situation of the firm in future years.
Spatial Function Estimation with Uncertain Sensor Locations
Ptáček, Martin ; Říha, Kamil (referee) ; Poměnková, Jitka (advisor)
Tato práce se zabývá úlohou odhadování prostorové funkce z hlediska regrese pomocí Gaussovských procesů (GPR) za současné nejistoty tréninkových pozic (pozic senzorů). Nejdříve je zde popsána teorie v pozadí GPR metody pracující se známými tréninkovými pozicemi. Tato teorie je poté aplikována při odvození výrazů prediktivní distribuce GPR v testovací pozici při uvážení nejistoty tréninkových pozic. Kvůli absenci analytického řešení těchto výrazů byly výrazy aproximovány pomocí metody Monte Carlo. U odvozené metody bylo demonstrováno zlepšení kvality odhadu prostorové funkce oproti standardnímu použití GPR metody a také oproti zjednodušenému řešení uvedenému v literatuře. Dále se práce zabývá možností použití metody GPR s nejistými tréninkovými pozicemi v~kombinaci s výrazy s dostupným analytickým řešením. Ukazuje se, že k dosažení těchto výrazů je třeba zavést značné předpoklady, což má od počátku za následek nepřesnost prediktivní distribuce. Také se ukazuje, že výsledná metoda používá standardní výrazy GPR v~kombinaci s upravenou kovarianční funkcí. Simulace dokazují, že tato metoda produkuje velmi podobné odhady jako základní GPR metoda uvažující známé tréninkové pozice. Na druhou stranu prediktivní variance (nejistota odhadu) je u této metody zvýšena, což je žádaný efekt uvážení nejistoty tréninkových pozic.
The study of zinc influence on Portland cement hydration.
Ptáček, Martin ; Janča, Martin (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
The topic of this work is the monitoring of the effect of zinc on the hydration process in Portland mixed cement (specifically with the addition of finely ground granulated blast-furnace slag, high temperature fly ash and fluidized bed combustion filter ash). How much zinc and at what time it remains in the pore solution during hydration. Activation energy of a mixture of cement with zinc in the form of soluble salts (Zn(NO3)2.6H2O and ZnCl2) and insoluble oxide (ZnO) by isothermal calorimetry was also investigated. The XRF method has shown composition during hydration. The zinc retardation effect was investigated by isothermal calorimetry and activation energy was calculated using this method. The XRF and ICP-OES methods were used to measure the zinc content of the pore solution. And the amount of portlandite was monitored by the DTA and XRF method.
Mobile Application for Exporting Android Device Metrics into a Prometheus Database
Ptáček, Martin ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Tato práce se zabývá rozšířením ekosystému databáze časových řad Prometheus, aby bylo možné monitorovat také mobilní telefony s operačním systémem Android. Cílem této práce je implementovat Prometheus exportér pro Android. Výsledná implementace tohoto exportéru podporuje nejen zpřístupnění metrik pro databázi Prometheus, ale také ukládání metrik do paměti zařízení v případě nedostupnosti připojení a jejich následný dávkový export. Aplikace také obsahuje režim pro export metrik do databáze Prometheus přes NAT nebo podobnou síťovou bariéru. Aplikace exportuje přes 35 různých metrik z Android zařízení do databáze Prometheus. Čtenáři jsou předloženy výsledky testů týkající se energetické náročnosti implementace. Práce je publikována jako software s otevřeným zdrojovým kódem na platformě Github.

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Ptacek, M.
9 Ptacek, Michal
2 Ptáček, M.
2 Ptáček, Matouš
2 Ptáček, Matyáš
9 Ptáček, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.