National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Alternative Sources of Electrical Energy in Buildings
Polívka, František ; Pavelka, Tomáš (referee) ; Novotný, Jan (advisor)
The topic of the bachelor´s thesis is alternative sources of electric energy in buildings. First of all, the thesis presents the up-to-date types of alternative sources. The main alternative sources are the static resources such as UPS and the rotary convertors such as motor-generator. The first part bachelor´s thesis I divided and described the alternative sources according to the point of view for example structure, functions and main parameters. The second part deals, design alternative sources for the specified object. The aim of this thesis is to summarize all the knowledge of the alternative sources to analyse their pros and cons and to alternative information about their usage, and in practice, to propose an alternative source of a particular object.
Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech: Specifikace požadavků na procesy evidenčních povinností ORP. Popis stávajících procesů evidenčních povinností ORP
RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Fišer, Pavel ; Polívka, František ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností orgánů ochrany ŽP v oblasti nakládání s odpady a obaly na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP) podle současné platné právní úpravy v této oblasti, analýza změn vyvolaných harmonizací s komunitárním právem a optimalizace jejich výkonu. Návrh jednotného celorepublikového evidenčního systému sběru a zpracování dat. Cílem první etapy projektu je popis a specifikace evidenčních reportingových povinností podle zákonů o obalech a odpadech a požadavků na tyto procesy. Součástí a důležitým podkladem pro další etapy projektu je i analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností na úrovni ORP v oblasti nakládání s odpady a obaly a vlastní procesy při plnění těchto povinností v praxi. Výsledkem první části projektu je zmapování současného stavu reportingových a evidenčních povinností v oblasti odpadů a obalů jak v legislativě, tak v praxi.
Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech
RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Polívka, František ; Kyjanková, Radana ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Zpráva hodnotí současný systém evidenčních a reportingových procesů prováděných na základě zákona o odpadech a zákona o obalech. Hodnocení těchto procesů je základem pro návrh řešení, který spočívá v zavedení systému sběru informací prostřednictvím upraveného sjednoceného formuláře pro evidenci produkce a nakládání s odpady původců odpadů. navržený proces sběru dat moderním systémem sběru dat prostřednictvím on-line internetové aplikace nahrazuje dosud používané formuláře MŽP a ČSÚ. Cílem je zpřístupnit všem zúčastněným subjektům v systému nakládání s odpady relevantní informace a navrhnout zjednodušenou administrativu spojenou s podáváním a zpracováním hlášení pomocí předdefinovaných číselníků a kontrol. Hlavním výstupem z projektu je řešitelská dokumentace a uživatelská příručka testovaná v pilotním projektu. Závěry z pilotního projektu upravují konečnou verzi návrhu internetové aplikace pro evidenci produkce nakládání s odpady na úrovni obcí v oblasti komunálního odpadu.
Common agriculture policy (chosen aspects)
Zhoř, Radim ; Sato, Alexej (advisor) ; Polívka, František (referee)
This thesis deals with imports of parallel plant protection products for commercial use from member states of EU to Czech republic. Because these products are chemical based, trading with them is thus stricktly regulated and controlled. This thesis provides clear and comprehensible procedure for application for authorizing a parallel import and as such represents a practical guideline for a potencial dealer/importer with a theoretical insight of the problem.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.