National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Judicial system in the Czech Republic
Plachý, Rostislav ; Hřebejk, Jiří (advisor) ; Preuss, Ondřej (referee)
Judicial system in the Czech Republic Abstract The purpose of this thesis is to give a comprehensive picture of judicial system in the Czech Republic, especially its roots, current state and possible future development. The first part of this thesis is developed into four chapters in which concept of judiciary and its functions, the important principles related to the judiciary, the related concept and the basic division of the types of courts are interpreted. The second part is divided into five chapters, which are separated by important historical events. These chapters summarize the historical development of the judicial system from the Austro-Hungarian Empire to the disintegration of the Czech and Slovak Federative Republic, with an emphasis on the system of general courts. At the end of this part is an author's personal appreciation presented. The third part represents a crucial part of this thesis. First chapter of this part defines the relevant legal regulations relating to the judicial system, followed by six chapters, which are gradually devoted to district courts, regional courts, high courts, the Supreme Court and the Supreme Administrative Court. These chapters devoted to the individual courts describe their position in the judicial system, composition, internal organization, jurisdiction,...
Vocational education of the police management
Schillerová, Alica ; Plachý, Rostislav (referee) ; Šerák, Michal (advisor)
Přístup k vyšším úrovním vzdělávání se v pokročilých demokratických zemí objevuje již od ukončení druhé světové války. Objevuje se poznání, že vzdělání a kvalifikace je jediným zdrojem, který bude mít lidstvo v neomezeném množství, že lidský kapitál je nejcennějším bohatstvím společnosti a že investice do něj jsou patrně nejdůležitějšÍ. Cílem nové učící se společnosti je dosáhnout co nejvyšší úroveň vzdělání a odstranit neúspěch pro každého svého člena. Vzdělání se neomezuje pouze na vstupní období života, ale stává se z něj celoživotní proces a nezískává se jen formálně, prostřednictvím vzdělávacího systému, ale na základě veškeré získané zkušenosti. Objevuje se nový koncept, celoživotní učení pro všechny, jehož postupná realizace se dnes stává cílem úsilí jak mezinárodních vládních organizací (Evropské unie, Rady Evropy, OECD a UNESCO), tak všech vyspělých rozvojových zemÍ. Realizace konceptu celoživotního učení se soustřeďuje na několik hlavních cílů. Prvním cílem je vytvoření základny pro celoživotní učení, druhým úkolem je vytvoření promyšlených vazeb mezi učením a prací, dále jde o nové vymezení úlohy a odpovědnosti všech partnerů na místní, regionální či celostátní úrovni. Posledním úkolem je vytvářet stimuly pro investování do lidského kapitálu.

See also: similar author names
1 Plachý, Robert
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.